Bosch: Diaľničný pilot technicky realizovateľný za 5 rokov

30 októbra 2015, 8:09

Šoférovať alebo sa voziť? Bosch je niekoľko rokov od premiéry technológie, ktorá dá šoférom práve takúto možnosť voľby.

„Vďaka našim diaľničným pilotom by sme na diaľnici mohli od roku 2020 stretávať vysokoautomatizované autá, ktoré sa šoférujú samy,“ hovorí Dr. Dirk Hoheisel, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. Pri vysokoautomatizovanom šoférovaní vozidlo preberá dočasne plnú zodpovednosť za šoférovanie. „Vozidlo sa stáva šoférom a šofér cestujúcim,“ hovorí Hoheisel. To zvyšuje bezpečnosť na cestách, ale taktiež kladie vysoké nároky na technickú spoľahlivosť. Navyše to vyžaduje zásadné zmeny architektúry vozidla. „Pokiaľ ide o vývoj technológie, Bosch je v dobrej pozícii,“ hovorí Hoheisel. Rovnako dôležité však je, aby vlády vytvorili nevyhnutný právny rámec pre automatizované vedenie. „Legislatíva musí držať krok s tým, čo je technicky možné,“ hovorí Hoheisel. 

Testovacie vozidlá Bosch: umelá inteligencia na štyroch kolesách 
Na nemeckej diaľnici A81 a diaľniciach US I280 Bosch prezentuje, čo všetko je už technicky možné. Od začiatku roku 2013 inžinieri šoférovali vysokoautomatizované vozidlá na pozemných komunikáciách – najprv testovacie vozidlá na základe BMW rada 3 Touring a od polovice roku 2015 Tesla Model S. „Naši technici dokončili viac ako 10.000 kilometrov testovacích jázd bez problémov,“ hovorí Hoheisel. Vozidlá v prevádzke šoférovali samy seba  zrýchľovali, brzdili a predbiehali podľa potreby. Taktiež sa samy rozhodovali, v závislosti od dopravnej situácie, kedy aktivovať smerovku a kedy meniť jazdné pruhy. Základom všetkého sú senzory, ktoré poskytujú podrobný obraz o okolí vozidla. Okrem toho partner Bosch TomTom dodáva veľmi podrobné mapové podklady. Počítač používa všetky tieto informácie na analýzu a predvídanie správania sa ostatných účastníkov cestnej prevádzky, a na tomto základe rozhoduje o stratégii vysokoautomatizovaného šoférovania vozidla. „Technológie Bosch robia vozidlá inteligentnými,“ hovorí Hoheisel.

Úprava testovacích vozidiel: 1.400 hodín práce a 1.300 metrov káblov 
Ešte predtým, ako sa mohli testovacie vozidlá začať šoférovať samy, bolo nevyhnutné urobiť množstvo modifikácií. V prípade vozidla Tesla strávil Bosch 1.400 hodín inštaláciou 50 nových komponentov, ako napríklad stereo videokamery, a inštaloval 1.300 metrov nových káblov. Na všetku túto prácu existuje jeden dobrý dôvod: vysokoautomatizované vozidlá musia byť schopné pracovať bezpečne aj v prípade, že určitá súčiastka zlyhá. Jediným spôsobom, ako dosiahnuť takúto prevádzkovú spoľahlivosť, je využitie dizajn stratégie, ktorá zahŕňa redundanciu bezpečnostne kritických systémov, ako je brzdenie a šoférovanie. Napríklad, testovacie vozidlá Tesla majú nielen elektromechanický posilňovač bŕzd iBooster, ale aj systém riadenia bŕzd ESP. Tieto komponenty Bosch môžu brzdiť auto nezávisle od seba a bez nutnosti zásahu šoféra. Záložné systémy sú taktiež k dispozícii v prípade napájania a potrebných ECU. 

Na prvý pohľad sa však testovacie vozidlá Bosch od výrobných modelov vozidiel takmer nelíšia. Hoheiselovi je jasné, že „interiér je miesto, kde uvidíme najväčší rozdiel v porovnaní s dnes vyrábanými modelmi“. Vysokoautomatizované šoférovanie zmení rozhranie človek – stroj a vyžaduje si modernú koncepciu komunikácie medzi vozidlom a šoférom. Šofér musí byť schopný systém intuitívne pochopiť a používať. Prostredníctvom svojich inovatívnych zobrazovacích prvkov firma Bosch v tejto oblasti už dodáva sľubné riešenia: napríklad TFT prístrojovú dosku použitú v Audi TT, ktorá ponúka maximálnu flexibilitu v kombinácii s vynikajúcou jasnosťou. A pomocou headup displeja poskytuje Bosch šoférovi informácie, akými sú rýchlosť, navigačné inštrukcie a upozornenia priamo v jeho zornom poli. Táto informácia sa prekrýva s okolím vozidla takým spôsobom, že vytvára dojem, akoby obe časti splývali vo vzdialenosti asi dvoch metrov pred vozidlom. 

Hlboké pochopenie všetkých systémov vozidla je kľúčom k úspechu
Automatizované šoférovanie má vplyv na celé vozidlo: hnacia jednotka, brzdy, šoférovanie, zobrazovacie prístroje, navigácia a senzory, rovnako ako pripojenie vnútri i mimo vozidla. Kľúčom k úspechu je hlboké pochopenie všetkých systémov vozidla. Len niekoľko výrobcov v automobilovom priemysle na celom svete má toľko znalostí v tejto oblasti ako Bosch – a kompletná akvizícia špecialistu na riadenie ZF Lenksysteme GmbH, teraz Robert Bosch Automotive Steering GmbH, na začiatku tohto roku ich ešte posilní. Asistenčné systémy sú základom automatizovaného šoférovania. Dokonca aj dnes pomáhajú tieto systémy šoférom zmeniť jazdný pruh, zostať vo svojom jazdnom pruhu a brzdiť alebo urobiť uhýbací manéver, keď sa objaví prekážka. „S približovaním sa smerom k automatickému šoférovaniu vozidla budeme prichádzať s mnohými asistenčnými systémami,“ hovorí Hoheisel. Poznatky, ktoré Bosch takto získava, sa priamo premietajú do vývoja automatizovaného vedenia a dávajú mu ďalší impulz. Bosch má 2.000 inžinierov po celom svete, ktorí pracujú na asistenčných systémoch a podporujú dva tímy – jeden v Abstatte v Nemecku a druhý v Palo Alto v severnej Kalifornii v Silicon Valley – ktoré vyvíjajú automatizované vedenie od roku 2011.

Pri automatizovanom šoférovaní vozidiel ide v prvom rade o bezpečnejšiu cestnú dopravu. Každý rok zomrie na celom svete pri dopravných nehodách podľa odhadov 1,3 milióna ľudí. V 90% prípadoch ide o zlyhanie ľudského faktora. „V kritických dopravných situáciách môže správna podpora zachrániť ľudské životy,“ hovorí Hoheisel. Výskum nehôd spoločnosti Bosch predpovedá, že zvyšujúca sa automatizácia môže znížiť nehodovosť – len v Nemecku takmer o tretinu. To je niečo, čo si poisťovne začínajú uvedomovať. Napríklad vo Veľkej Británii sú majiteľom vozidiel poskytované výhodnejšie podmienky poistenia, pokiaľ sú ich vozidlá vybavené niektorými z asistenčných systémov šoféra, ako je napríklad funkcia núdzového brzdenia pre mestskú prevádzku (AEB city). Vďaka automatizovanému šoférovaniu je cestná prevádzka nielen bezpečnejšia, ale aj efektívnejšia. Americké štúdie ukazujú, že použitie prediktívnej jazdnej stratégie na diaľnici môže mať za následok úsporu paliva až o 39 percent. 

Právne požiadavky: vlády a asociácie musia konať
Vysokoautomatizované šoférovanie sa nemôže stáť skutočnosťou, pokiaľ nedôjde k zmenám legislatívy. Jedným zo súčasných právnych obmedzení je Viedenská dohoda o cestnej premávke z roku 1968, ktorá nariaďuje, že šofér musí mať svoje vozidlo pod kontrolou celý čas, čo doteraz vylučovalo vysokoautomatizované šoférovanie. Existujú však náznaky možnej zmeny v predpisoch, ktoré platia v Nemecku i v mnohých ďalších krajinách. Jednou z možností, ktoré by umožnili automatizované šoférovanie je to, aby bol šofér schopný systém ovládať alebo vypnúť – v súčasnosti prebieha diskusia týkajúca sa zmeny pravidiel, ktoré by túto výnimku umožnili. Okrem regulačného zákona predstavuje ďalšiu prekážku zákon o licencovaní vozidiel. Nariadenie R.79 predpisu EHK OSN, Hospodárskej komisie OSN pre Európu, umožňuje automatické zásahy do šoférovania len do rýchlosti 10 kilometrov za hodinu. Doterajšie pokusy zmeniť túto situáciu boli však len polovičné. Na otázke však momentálne pracuje neformálna pracovná skupina Európskej hospodárskej komisie OSN. „Pevne veríme, že vlády a asociácie čoskoro podniknú správne kroky,“ hovorí Hoheisel. Potom ostane posledným zostávajúcim problémom validácia: pri použití súčasných metód musia diaľniční piloti najazdiť pri testovaní niekoľko miliónov kilometrov pred tým, ako môžu byť spustení do výroby. Bosch teraz pracuje na nových prístupoch, ktoré sú vo väčšej miere založené na simulácii. 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!