Jak na žhavicí svíčky? S citem!

2 decembra 2019, 19:09

Správná funkce žhavicích svíček ovlivňuje nejen samotný proces nastartování dieselového motoru, ale také jeho chod v prvních okamžicích, kdy se zahřívá. Samotný postup výměny žhavicích svíček se zdá být dětinsky lehký, nicméně u motorů s přímým vstřikováním nafty vám může někdy způsobit bolesti hlavy.

Žhavicí svíčka NGK

U moderních konstrukcí dieselových motorů jsou žhavicí svíčky dlouhé, protože musí dosáhnout až do válce, a ne pouze do předkomory, jako je tomu u starších provedení s nepřímým vstřikováním. Dlouhé žhavicí svíčky způsobují více problémů kvůli jejich pružnosti. Při odšroubování a zašroubování se mohou kroutit, což nepříznivě ovlivňuje samotný proces výměny a také jejich funkci.

Odšroubování

Správně namontovaná žhavicí svíčka by neměla být zapečená a měla by se dát odšroubovat odpovídajícím momentem. Podle výrobce žhavicích svíček, NGK Spark Plug Europe, by povolovací moment žhavicích svíček měl být – v závislosti na průměru závitu – 20 až 50 Nm. Tabulka 1 ukazuje hodnoty momentu pro každý z dostupných průměrů závitu.

Tabulka 1. Povolovací momenty žhavicích svíček.

Závit Povolovací moment
M8 20 Nm
M9 30 Nm
M10 40 Nm
M12 50 Nm
Zdroj: NGK Spark Plug Europe

Po odšroubování žhavicí svíčky je nutné se ujistit, že v otvoru nejsou žádné špinavé usazeniny nebo karbon, což by naznačovalo, že je něco v nepořádku. V případě kontaminace je třeba dobře vyčistit otvor žhavicí svíčky.

Našroubování

Po očištění otvoru žhavicí svíčky je nutné zašroubovat novou. Aby postup byl správný – otvor by měl být vyčištěn tak, aby se žhavicí svíčka dala zašroubovat rukou, dokud se kuželová těsnicí část nedotkne opěrné plochy v otvoru hlavy (obrázek 1).

Správný postup našroubování žhavicí svíčky
Obrázek 1. Správný postup našroubování žhavicí svíčky. / Zdroj: NGK Spark Plug Europe

Kovové žhavicí svíčky se šroubují jiným momentem než keramické svíčky. Tabulka 2 ukazuje utahovací momenty žhavicích svíček spolu s mezními hodnotami, které nesmí být překročeny z důvodu možného poškození svíčky.

Tabulka 2. Utahovací momenty kovových a keramických žhavicích svíček.

Kovové žhavicí svíčky
Průměr závitu Doporučený utahovací moment Mezní utahovací moment
M8 8.5 Nm 15 Nm
M9 11 Nm 15 Nm
M10 15 Nm 20 Nm
M12 23 Nm 25 Nm
Keramické žhavicí svíčky
Průměr závitu Doporučený utahovací moment Mezní utahovací moment
M8 10 Nm 11 Nm
M10 18 Nm 20 Nm
Zdroj: NGK Spark Plug Europe

Před dotažením momentovým klíčem je nutné na obalu svíčky zkontrolovat, zda výrobce nedoporučuje jiný utahovací moment.

Správné utažení žhavicí svíčky zabraňuje nechtěnému odšroubování v důsledku vibrací, ale také umožňuje, aby pouzdro svíčky kompenzovalo tepelnou roztažnost svého těla zašroubovaného do hlavy, které také mění rozměry v důsledku zahřívání a ochlazování.

Zašroubovaná žhavicí svíčka vyvíjí tlak na sedlo zapalovací svíčky, čímž utěsňuje válec. Příliš malé utažení způsobí ztrátu těsnosti v důsledku teplotní roztažnosti po zahřátí motoru. Zajištění těsnosti je jedna věc. Druhou funkcí kónického utěsnění je odvádění tepla z žhavicí svíčky do hlavy válce. V čase, když svíčka nežhaví, ji zahřívá spálování paliva ve válci. Aby se zabránilo jejímu tepelnému poškození v důsledku nepřetržitého zahřívání, musí se přebytečné teplo odvádět (obrázek 2). To je možné pouze kontaktem povrchu svíčky s hlavou, či-li v první řadě přes kuželové utěsnění, a pak přes závit samotné žhavicí svíčky.

Odvod tepla žhavicí svíčky
Obrázek 2. Odvod tepla žhavicí svíčky do hlavy motoru. / Zdroj: NGK Spark Plug Europe

Příliš silně

Dotažení žhavicí svíčky příliš vysokým utahovacím momentem může způsobit její poškození (obrázek 3). Jakmile už spodní část žhavicí svíčky dosedne na těsnicí plochu a budete ji nadále dotahovat, dojde k přetočení pouzdra. To může vést k několika druhům poškození, z nichž každé je pro žhavicí svíčku destruktivní. Prvním typem poškození je roztžení těla svíčky („ukroucení“) těsně pod šestihranem u závitu. Druhým poškozením je vybočení těla svíčky v části mezi závitem a těsnicí plochou. V takovém případě může dojít ke zkratu mezi napájecím kabelem uvnitř žhavicí svíčky a pouzdrem.

Nadměrný utahovací moment žhavicí svíčky také způsobuje poškození těsnění mezi připojovacím šroubem a pouzdrem. Toto lze pozorovat, když mezi plastovým těsněním a tělem vznikne mezera. Přes tuto mezeru mohou do těla svíčky pronikat látky, jako je voda nebo olej, které způsobují korozi zevnitř žhavicí svíčky nebo její zkrat.

Příklady poškození žhavicí svíčky 1
Příklady poškození žhavicí svíčky 2 Obrázek 3. Příklady poškození žhavicí svíčky způsobená utažením příliš vysokým utahovacím momentem. / Zdroj: NGK Spark Plug Europe

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!