Inter Cars: Ako správny motorový olej môže pomôcť zlepšiť spotrebu paliva.

27 novembra 2015, 9:32

Za posledných 15 rokov sú moderné automobilové motory stále viac efektívnejšie, aby spĺňali požiadavky nariadenia vlády, pre zníženie spotreby paliva.

Použitie nižšej viskozity oleja môže efektívne podporiť a pomôcť zlepšiť spotrebu paliva znížením trenia v motore.
Kde k tomu prichádza?
Existujú štyri kľúčové oblasti v motore, kde prichádza k strate energie trením:

1. Ventilový rozvod
Strata energie sa vyskytuje v ložiskách vačkových hriadeľov a v kontaktnej oblasti medzi ventilom a zdvihátkom.

2. Valec a piest
K strate energie dochádza na pieste vložky v priebehu spaľovacieho cyklu.

3. Olejové čerpadlo
V olejovom čerpadle k  strate energie dochádza v dôsledku rotačnej energie spotrebovanej čerpaním ťažšej viskozity oleja, zvlášť počas zahrievacieho procesu. To je dôvod, prečo sme videli trend nižších viskozít, ako je 0W-30 a 0W-20.

4. Kľukový hriadeľ
Medzi hlavnými  a ojničnými ložiskami sú dve ďalšie oblasti, kde dochádza k treniu. Prepnutie z vyššej viskozita oleja na nižšiu viskozitu môže pomôcť znížiť treniu motora, čo môže prispieť k zlepšeniu spotreby paliva.

Ako to funguje ?
Pri zahrievaní keď má olej nižšiu viskozitu tečie olej rýchlejšie a minimalizuje tak trenie kovu  čím dochádza k nižšiemu  opotrebovaniu.

Taktiež sa  znižuje trenie v miestach kontaktu medzi kompresnými piestnymi krúžkami a stien valcov. A počas zahrievacej fázy  olej s  nižšou viskozitou prúdi ľahšie prostredníctvom olejového čerpadla, ktoré vyžaduje menej energie pre čerpanie oleja do kritických častí motora.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!