Úroveň 2+ a úroveň 4: Spoločnosť ZF predstavuje na veľtrhu CES 2020 pokrok vo vývoji autonómneho riadenia vozidiel

10 januára 2020, 9:32

Automatizované a autonómne riadenie vozidiel sú technológie, ktoré predstavujú významnú pomoc pri dosahovaní väčšej bezpečnosti, komfortu a vyššieho výkonu dopravy budúcnosti. V závislosti od použitia trh vyžaduje rôzne riešenia: V súčasnosti majú inteligentné asistenčné funkcie, tzv. systémy úrovne 2+, najväčší potenciál v oblasti úžitkových vozidiel. Naopak, plne autonómne systémy úrovne 4 a vyššej budú pravdepodobne použité v úžitkových vozidlách a mestskej doprave. To potvrdzujú aj nové objednávky, ktoré spoločnosť ZF získala od výrobcov osobných aj úžitkových vozidiel.

Keď príde na realizáciu automatizovaného a autonómneho riadenia vozidiel v rámci širokého spektra aplikácií, spoločnosť ZF je atraktívnym partnerom.

Wolf-Henning Scheider, generálny riaditeľ spoločnosti ZF, na veľtrhu CES 2020 vysvetlil, prečo to tak je: „Spoločnosť ZF už teraz ponúka komplexné systémy rôznych výkonnostných úrovní za rôzne ceny a je aktívna vo všetkých relevantných oblastiach využitia v osobných aj úžitkových vozidlách a tiež v priemyselných technológiách.“

Spoločnosť rozšírila svoju širokú ponuku technológií tak, že dokáže uspokojiť prakticky akúkoľvek požiadavku.

„V prípade ZF coASSIST prvýkrát pracujeme na systéme úrovne 2+ s funkciami bezpečnosti a komfortu známymi z triedy luxusných automobilov, ktoré je možné dosiahnuť aj v lacnejších triedach vozidiel,“ dodal Scheider.

Prvá veľká zákazka na systém ZF coASSIST

Wolf-Henning Scheider, ZFSpoločnosť ZF dostala prvú veľkú objednávku na dodávanie základného systému coASSIST úrovne 2+ od konca roka 2020 renomovanému ázijskému výrobcovi automobilov. Rámec dodávky spoločnosti ZF zahŕňa vývoj softvéru, ako aj technológiu snímačov a centrálnu elektronickú riadiacu jednotku. Prepojenie pokročilých snímačov vrátane kamier a radarov s centrálnou riadiacou jednotkou umožňuje využívanie funkcií ako adaptívny tempomat, rozpoznávanie dopravných značiek, asistenciu pri preraďovaní medzi jazdnými pruhmi, asistenciu pri jazde v jazdnom pruhu a podporu riadenia v dopravných zápchach.

„Pri osobných vozidlách vidíme najväčší potenciál konceptov úrovne 2+ v implementácii funkcií autonómneho riadenia vozidla a sprístupňovania týchto funkcií všetkým vodičom,“ vysvetlil Scheider.

Asistenčné funkcie sa tu kombinujú pomocou ďalšej riadiacej jednotky tak, aby vznikol holistický, výkonný a inteligentný asistenčný systém vodiča. Rozšírená škála navzájom prepojených funkcií poskytuje väčšiu bezpečnosť a komfort pre vodiča, než akú by bolo možné dosiahnuť izolovanými asistenčnými systémami.

Hlavné komplikácie v súvislosti s vyššou úrovňou automatizácie pri osobných vozidlách v súčasnosti predstavujú vysoké náklady na takéto systémy a doteraz neujasnené regulačné nariadenia. Systém ZF coASSIST bude dostupný za výrazne menej ako 1 000 dolárov. Okrem systému coASSIST ponúka spoločnosť ZF aj iné, výkonnejšie systémy úrovne 2+: ZF coDRIVE a ZF coPILOT.

ZF coASSIST

Plne autonómne prepravné vozidlá

„Pri úžitkových vozidlách už teraz vidíme veľký dopyt po systémoch umožňujúcich plne autonómne riadenie vozidiel do úrovne 4 a vyššej,“ hovorí Scheider.

Hoci použitie plne autonómnych osobných vozidiel vo verejnej doprave stále závisí od predpisov, úžitkové vozidlá už môžu byť v činnosti vo vysoko automatizovanom režime v uzavretých oblastiach alebo určených jazdných pruhoch. Preprava bez nutnosti vodiča v skladoch alebo v mestskej doprave poskytuje potenciál úspor, ktorý vedie k rýchlej amortizácii nákladov na systém.

Na základe superpočítača ZF ProAl v súčasnosti spoločnosť ZF vyvíja elektronickú riadiacu jednotku (ECU) pre systém úrovne 4 pre medzinárodného výrobcu úžitkových vozidiel. Uvedenie na trh je naplánované na prelom rokov 2024 a 2025.

Spoločnosť ZF sa stáva dodávateľom softvérových riešení

Spoločnosť ZF sa vydáva smerom k rýchlejšiemu a komplexnejšiemu vývoju softvéru: Spolu s firmou Microsoft plánuje spoločnosť ZF prispôsobiť rýchlosť a kvalitu svojich procesov, postupov a riešení vytvárania softvéru úrovni, akú majú veľké spoločnosti pôsobiace na poli IT. Táto zmena umožní spoločnosti ZF hospodárnejšie využívať svoje globálne zdroje a tiež efektívnejšie reagovať na potreby zákazníkov. V spolupráci s firmou Microsoft využíva spoločnosť ZF cloudové služby Azure a vývojárske nástroje, ale tiež skúsenosti spoločnosti Microsoft v oblasti agilného vývoja softvéru. V budúcnosti plánuje spoločnosť ZF dodávať na automobilový trh aj výlučne softvérové produkty.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!