Osvědčené, robustní a spolehlivé! Zaostřeno na radiální hřídelové těsnicí kroužky

11 mája 2020, 14:04

V minulých letech a desetiletích velmi pokročila technologie utěsnění u moderních vozidlových motorů – nejen v oblasti plochého těsnění, ale také v oblasti dynamického těsnění hřídelí, radiálních hřídelových těsnicích kroužků (RWDR). Dnes již tyto těsnicí kroužky, které jsou podle svého objevitele nazývány také Simmerovy kroužky, nemají po technologické stránce mnoho společného s původním produktem. S čím se dnes můžeme setkat?

Dříve se používala plstěná těsnění nebo kožené šňůry, ale již ve druhé generaci byly konstruovány těsnicí kroužky s elastomerovými těsnicími chlopněmi. Používaly se různé elastomery.

radiální hřídelové těsnicí kroužky Elring

Funkce těchto radiálních hřídelových kroužků byla zajišťována tak, že pružina umístěná za těsnicí chlopní přitlačila chlopeň k hřídeli. Přítlačná síla byla přesně definována, malé můstky před těsnicí chlopní vtahovaly podle směru otáčení (rotace) zpět minimální netěsná množství.

„Tato technologie se po desetiletí osvědčila, měla ale také své nedostatky, například vypařování chemických změkčovadel z elastomerů“, doplňuje pan Mario Rauch, technický trenér v sektoru náhradních dílů společnosti ElringKlinger AG.  To zase mělo za následek to, že těsnicí chlopeň časem tvrdla a způsobovala záběhové stopy na hřídeli. Oproti tomu klikové hřídele byly opraveny snadno.

Plní vysoké nároky

Moderní vozidla mají velmi vysoké nároky na životnost motoru a četnost intervalů údržby. U moderních motorů osobních vozidel jsou proto již několik let pro dynamickém utěsnění hřídelí používány těsnicí kroužky s jednou těsnicí chlopní z polytetrafluoretylénu (PTFE).

„Hřídelové těsnicí kroužky z PTFE jsou obzvláště kluzké a vysoce tepelně odolné. Mají širokou dosedací plochu na hřídeli a více tak šetří materiál“, vysvětluje pan Rauch. „Známé a dříve obávané vlastní zářezy, resp. stopy chodu na povrchu hřídele jsou tak minulostí“, dodává technický trenér.

Tím je zajištěno, že radiální hřídelové těsnicí kroužky z PTFE splňují požadavky na moderní motory z hlediska životnosti a výkonu.

Tato varianta těsnicí chlopně však není tak ohebná jako dřívější elastomerové těsnicí chlopně. Při montáži tak může snadněji dojít k jejich poškození. Bezpodmínečně se proto musí dodržovat tyto čtyři kroky:

 • Na těsnicí chlopeň nesmí být nanesen tuk nebo olej.
 • Pro zajištění správného dosednutí těsnicí chlopně musí být průměr těsnicí chlopně menší než průměr hřídele. Aby se těsnicí chlopeň bez poškození přetáhla přes ukončení hřídele, musí se kroužek na hřídel nasunout pomocí montážního pouzdra. Použití této montážní pomůcky je povinné.
 • Radiální hřídelové kroužky bez pouzdra musí být do své polohy vlisovány pomocí speciálního nástroje, u variant s pouzdrem musí být šrouby upevněny předepsanými utahovacími momenty.
 • Po montáži musí být dodrženy doby nastavení těsnicí chlopně. Tyto závisí na rozměru roztažení těsnicí chlopně při montáži.

Logo ElringVšechny tyto technické souvislosti najdete v několika technických servisních informacích (TSI) na webových stránkách společnosti Elring (www.elring.de).

Velmi často jsou tyto těsnící kroužky technicky provedeny s pouzdrem z hliníku nebo plastu. Odpadá tak náročná montáž, protože modul musí být pouze odšroubován a opět našroubován.

Dodržování zvláštností motoru

Zde však musí být přesně dodržovány utahovací momenty uváděné výrobcem. Na citlivých místech těsnicích chlopní s pouzdrem se smí těsnicí hmota nanášet jen na definovaných místech.

Speciální pozornost musí být věnována produktům skupiny Volkswagen. Tyto moduly těsnicích kroužků se používají v mnoha různých skupinách motorů a u některých motorů vykazují technickou zvláštnost. Signál pro horní úvrať (HÚ) klikové hřídele již několik let nevychází ze setrvačníku, ale přímo ze snímacího kola u zadní příruby klikového hřídele a snímače, který je integrován do těsnicího kroužku. Při demontáži a montáži těchto konstrukčních součástí musí být dodržovány speciální pracovní kroky a musí se používat speciální nástroje. K tomuto existují různé TSI na webové stránce společnosti Elring (například číslo 06 z roku 2014).

Těsnění Elring

Dodržujte tyto pracovní kroky:

 • Vyjměte modul RWDR z obalu, odstraňte přepravní pojistku a těsnicí přírubu na rovné ploše stiskněte dolů, snímací kolo přitom nepřetáčejte.
 • Speciální nástroj má u vřetena zploštěnou zónu, pomocí které se dá upnout do svěráku, šestihranná matice se musí našroubovat na počátku této zóny. Poté se musí nahoru nasměrovaný nástroj upnout do svěráku.
 • Montážní zvon nyní přiléhá k šestihranné matici. Matice musí být nyní zašroubována do takové míry, až se vnitřní část montážního zařízení a montážní zvon nachází ve stejné rovině.
 • Nyní je možné RWDR upevnit u nástroje. Přitom musí montážní kolík nástroje zapadnout do otvoru snímacího kola, plastové pouzdro zůstane v RWDR
 • Pouzdro RWDR se pomocí tří šroubů s rýhovanou hlavou upevní u montážního zvonu nástroje.
 • Nyní může být provedena montáž na přírubu klikového hřídele. Hřídel musí být čistá a bez tuku, motor je v poloze HÚ válec 1.
 • Šestihranná matice se nyní našroubuje až do konce závitového vřetena, vnitřní část montážního zařízení se na závitovém vřetenu zatlačí dopředu a dvěma imbusovými šrouby upevní u příruby klikového hřídele.
 • Nyní se celý montážní mechanismus posune ve směru příruby motoru. Pomocí vodicího čepu (benzínový motor červený/dieselův motor černý) definujete konečnou montážní polohu.
 • Zašroubováním šestihranné matice a dotažením silou 35 nm se modul RWDR včetně snímacího kola nalisuje na klikovou hřídel.
 • Nyní je možné demontovat nástroj včetně podpěrného kroužku, pouzdro RWDR musí být upevněno silou 15 NM.

V případě nedodržení těchto kroků hrozí posunutá vestavba snímacího kola. Následkem toho motor nestartuje nebo se přepne do programu nouzového chodu.

Není tajemstvím, že se dílny často brání zakoupení drahých nástrojů. „To však v žádném případě nedoporučujeme“, varuje Mario Rauch. „Z našich zkušeností servisní horké linky víme, že takové zvláštnosti jsou pro montéry v běžném dni obzvláště náročné. Nezřídka jsou příslušné informace aktuální příliš pozdě nebo vůbec.“

Akademie Elring rozšiřuje servisní koncept

Elring academyAby se zabránilo nepříjemnostem se zákazníky a zvýšeným nákladům, zřídila společnost Elring vlastní akademii online pro doškolování a další vzdělávání. Na adrese www.akademie.elring.de uživatel nalezne aktuální vědomostní platformu a také příslušný program vlastního tréninku. V rozsáhlé knihovně se nachází všechny informace týkajíc se tématu technologie těsnění. „Účastnící akademie mají přístup ke všem našim technickým brožurám, našim technickým informacím a našim montážním videím. Kromě toho může každý montér využít možnosti kontroly svých aktuálních odborných znalostí týkajících se motorů a technologie těsnění. Při úspěšném splnění obdržíte příslušnou listinu“, dodává pan Rauch. Pokud se technik rozhodne splnit několik uvedených zkoušek, může dosáhnout označení „Elring expert“. „Námaha se vyplatí“, slibuje technický trenér.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!