Continental and Security Matters otestovali značkovaciu technológiu na stopovanie prírodného kaučuku

4 októbra 2021, 16:47

Výrobca prémiových pneumatík spoločnosť Continental a spoločnosť Security Matters (SMX), zameraná na digitalizáciu fyzických predmetov v blockchain, spolupracujú na vývoji a testovaní značkovacej technológie pre prírodný kaučuk. Na tento účel uzavreli nedávno obe spoločnosti zmluvu o spolupráci.

Pneumatika Continental Špeciálna značkovacia technológia, ktorú ďalej rozvinuli projektoví partneri na používanie pri prírodnom kaučuku, má v budúcnosti prispieť k ešte väčšej transparentnosti a vystopovateľnosti v celom hodnotovom reťazci pneumatík a výrobkov z technickej gumy od spoločnosti Continental. Používanie značkovacích látok so špeciálnymi bezpečnostnými funkciami umožňuje neviditeľné označovanie prírodného kaučuku informáciami o jeho presnom geografickom pôvode.

Pomocou špeciálnych čítacích zariadení a špeciálne vyvinutého softvéru sa dajú kedykoľvek prečítať informácie o prírodnom kaučuku a dá sa tiež presne určiť jeho pôvod. V rámci industrializácie tejto technológie sa dá tiež uvažovať o tom, aby bola značkovacia technológia prepojená s technológiou blockchain, o ktorej je známe, že je mimoriadne chránená proti falšovaniu.

„Testujeme túto značkovaciu technológiu, aby sme v budúcnosti zabezpečili, že prírodný kaučuk, ktorý používame vo svojich pneumatikách, sa bude pestovať pod kontrolou a získavať z úplne udržateľných zdrojov,“ hovorí Claus Petschick, vedúci pre trvalú udržateľnosť v oblasti pneumatík spoločnosti Continental. Dodáva: „Naším cieľom je získavanie všetkých našich surovín zo zodpovedných zdrojov. Výrazne k tomu prispievajú inovatívne technológie a digitalizácia.“ Preto sa budú najneskôr do roku 2050 všetky suroviny používané spoločnosťou Continental získavať pri celosvetovej výrobe pneumatík zodpovedne.

Rozsiahle laboratórne testy oboch projektových partnerov boli úspešné. Rôzne značkovacie látky, ktoré sa aktuálne testujú, sa zistili napríklad v latexe z prírodného kaučuku („testovací úsek kaučukovníka na balíky gumy“) a tiež v spracovanom a vulkanizovanom prírodnom kaučuku pneumatiky („testovací úsek balíka gumy do pneumatiky“), a teda počas celého výrobného procesu bez zmeny vzhľadu a výkonnosti koncového výrobku.

Spoločnosti Continental a Security Matters teraz spolupracujú na využití novej značkovacej technológie, ktorá sa má vo väčšej miere používať počas procesu extrakcie kaučuku.

„Naša spolupráca preukazuje, že fyzické a digitálne stopovanie je možné zabezpečiť aj pomocou jedinečných a nemenných čiarových kódov na báze chemikálií aj vo výrobkoch z gumy,“ hovorí Haggai Alon, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Security Matters. Dodáva: „Spolu so spoločnosťou Continental chceme teraz využívať našu značkovaciu technológiu na ďalšie zlepšenie transparentnosti dodávateľského reťazca prírodného kaučuku.“

Zodpovedné obstarávanie surovín pomáha minimalizovať riziká súvisiace s ekológiou a ľudskými právami. Preto sú v spoločnosti Continental už dlhý čas vysokou prioritou používanie trvalo udržateľných surovín pri výrobe pneumatík a záväzky k prijatiu zodpovednosti za ich trvalo udržateľnú výrobu a spracovanie.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!