Ako zmenili európske autoservisy svoje ceny služieb vzhľadom na rastúcu infláciu?

22 mája 2023, 13:43

Hospodárska situácia a rastúca inflácia v mnohých európskych krajinách zvyšujú ceny. Štúdia MotoFocus Group o zmenách cien služieb ukazuje, ako na túto situáciu reagujú spoločnosti zaoberajúce sa opravami automobilov. Ako sa zmenili ceny autoservisov v strednej a východnej Európe a vo vybraných krajinách západnej Európy?

Změny hodinové sazby v autoservisech střední a východní Evropy

Změny cen v autoservisech střední a východní Evropy
Změny hodinové sazby v autoservisech střední a východní Evropy

Nejméně tři čtvrtiny autoservisů v zemích střední a východní Evropy zvýšily své ceny o více než 5 %. Nejvyšší nárůst cen je patrný v Litvě a Maďarsku – v těchto zemích zvýšily ceny přibližně tři čtvrtiny autoservisů minimálně o 10 %. Zároveň jsou jejich sloupečky označující zvýšení do 10 % poměrně nízké, což může znamenat, že v některých servisech bylo zvýšení cen mnohem vyšší. Část servisů v této části kontinentu dokázalo udržet své hodinové sazby nezměněné. Nejvyšší podíl společností, které se zvýšení vyhnuly, je patrný v Rumunsku, a to téměř jedna pětina.

V Polsku, České republice a na Slovensku nejsou nárůsty tak vysoké jako v ostatních zemích regionu. Méně než polovina autoservisů v těchto zemích zvýšila ceny o více než 10 %. Zároveň je třeba mít na paměti, že ziskovost autoservisu není dána pouze hodinovou sazbou, ale také provizí z prodeje dílů. Autoservisy se jistě dívají na ceny konkurence. Majitel, který uvažuje o zvýšení ceny, musí zvážit, jak to přijme zákazník. Pokud konkurence zvyšuje ceny, cítí se být více oprávněný zvýšit své vlastní, když zároveň vidí, že náklady rostou.

Martin Kolář MotoFocus„Provozní náklady společností dramaticky rostou. Hlavními důvody jsou růst cen energií a plynu, ale také výdaje spojené s platy zaměstnanců. Proto, aby se servisy mohly dále rozvíjet, nebo alespoň udržet na současné úrovni, se musí ceny služeb zvyšovat. To svědčí o vyspělosti firem, nikoliv jen o touze po zisku,“ vysvětluje Martin Kolář, expert skupiny MotoFocus.

Změny hodinové sazby v autoservisech západní Evropy

Změny cen v autoservisech západní Evropy
Změny hodinové sazby v autoservisech západní Evropy

Průzkum mezi autoservisy proběhl také v Anglii a Itálii. Na rozdíl od firem z bývalého východního bloku je zde více těch, které své ceny nezvedaly. V Anglii je to dokonce celá jedna čtvrtina. V Itálii pak bylo patrné mírnější zvýšení cen než ve střední a východní Evropě, pouze o něco více než třetina společností zvýšila ceny o více než 10 %.

Výsledky průzkumu ukazují, že na rozvíjejících se trzích došlo k vyššímu nárůstu cen služeb. Pro autoservisy je pravděpodobně poněkud obtížnější zvyšovat ceny v zemích s vysoce konkurenčním prostředím, jako je Polsko, Česká republika nebo Velká Británie. Ačkoli nálada v Evropě naznačuje, že inflace postupně zpomaluje, náklady na podnikání budou nepochybně i nadále růst. V důsledku toho může dojít k dalšímu zvyšování cen.

Metodika výzkumu

Výzkum, z něhož tento článek vychází, provedl MotoFocus.eu formou online šetření mezi zástupci autoservisů působících v evropských zemích (CAWI). Průzkumu se zúčastnilo celkem 1134 osob zastupujících nezávislé autoservisy.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!