Bridgestone slaví úspěchy na cestě k trvale udržitelným materiálům

29 augusta 2012, 0:00

Bridgestone v rámci svého výzkumného projektu úspěšně přečetl hlavní sekvenci genomu kaučukovníku brazilského (Hevea brasiliensis).

Nové informace o genomu mohou podpořit vývoj lepších šlechtitelských technologií a pěstitelských metod kaučukovníku brazilského, který je zdrojem přírodního kaučuku. Získané poznatky by rovněž mohly urychlit vývoj klonu s lepší odolností vůči chorobám a zvýšenou snášenlivostí stresových situací. Díky tomu bude možné zvýšit výnosy a kvalitu vyráběného latexu.

Právě kvůli latexu je kaučukovník brazilský pěstován. Následně se z něj totiž získává přírodní kaučuk potřebný k výrobě pneumatik a celé řady dalších důležitých gumárenských produktů. Průlom ve výzkumu se podařil ve spolupráci s laboratoří Genome Informatics Laboratory v Národním institutu genetiky se sídlem v Mišimě v prefektuře Šizuoka.

Bridgestone provádí základní výzkum molekulárních metod šlechtění kaučukovníku brazilského s cílem zvýšit produktivitu přírodního kaučuku. V zájmu urychlení těchto výzkumných aktivit dekódoval Bridgestone společně s laboratoří Genome Informatics Laboratory v japonském Národním institutu genetiky 1,4 miliardy komplementárních párů bází (bp) genomu kaučukovníku brazilského. Data sekvence získaná tímto výzkumným projektem pokrývají podle odhadů více než 90 % genově bohatých oblastí genomu.

Pokročilý stav výzkumu technologie pro diagnostiku chorob kaučukovníku brazilského Další úspěchy na cestě k 100% trvale udržitelným materiálům se týkají výzkumu technologie pro diagnostiku chorob kaučukovníku brazilského. Bridgestone se zaměřil v rámci společného výzkumného projektu s organizací NEDO*8 na řešení vážného problému souvisejícího s bílou kořenovou hnilobou, která napadá kaučukovník brazilský v jihovýchodní Asii, kde je pěstováno více než 90% těchto stromů.

V současnosti je bílá kořenová hniloba rozpoznávána vizuální analýzou, která má však malou přesnost. Následkem je pozdní zjištění choroby nebo určení zcela chybné diagnózy. Tyto aspekty pak vedou k jejímu velkému rozšíření. Bridgestone proto od roku 2010 spolupracuje s indonéskou agenturou pro posuzování a aplikaci technologií, se zemědělskými univerzitami v Bogoru a Tokiu, s Univerzitou pro zemědělství a technologie v Tokiu a s univerzitou v Kjúšú na podpoře technologií pro diagnostikování a zamezování šíření této choroby v rámci výzkumného projektu zastřešeného organizací NEDO.

Během výzkumné spolupráce byly vyvinuty čtyři nové technologie pro včasnou detekci choroby:
– Detekce patogenu na základě analýzy DNA
– Diagnóza na základě analýzy latexové složky
– Diagnóza na základě spektrálního měření a měření teploty povrchu listů
– Diagnóza regionálního zdravotního stavu na základě analýzy satelitních snímků

Uvedené technologie jsou založeny na poznatcích z mnoha vědeckých oborů včetně rostlinné patologie, molekulární biologie, analytické chemie a dálkového snímání. Nově vyvinuté technologie umožňují včasnou diagnostiku choroby pomocí jednoduchých nástrojů, které nespoléhají na vizuální analýzu a dokážou stanovit množství patogenů v půdě.

Přehled chorob a ozdravných opatření:

1. Bílá kořenová hniloba
Bílá kořenová hniloba (Rigidoporus microporus) je houbová choroba, která napadá kaučukovník brazilský (Hevea brasiliensis). Infikuje kořeny a zabíjí stromy rozkládáním dřeva. Na zasaženém místě se začne rozrůstat podhoubí a objeví se plodnice pórnatice (houby).

2. Detekce patogenu na základě analýzy DNA
Technologie na základě analýzy DNA přesně detekuje a kvantifikuje bílou kořenovou hnilobu přímo z půdy. Díky ní lze posoudit riziko nakažení před výsadbou.

3. Diagnóza na základě analýzy latexové složky
Technologie je užitečná pro diagnózu choroby pomocí analýzy složek latexu. Choroba mění množství některých proteinů.
Zdravý strom Napadený strom (množství proteinů specifických pro onemocnění).

4. Diagnóza na základě spektrálního měření a měření teploty povrchu listů
Spektrometry a infračervená termografie umožňují přesné snímání změn teploty a barev stromů, což zvyšuje spolehlivost diagnostiky chorob.

(1) Spektrální měření povrchu listů
Spektrometr porovnává míru odrážení světla nakažených a zdravých listů. Nakažené listy mají vyšší míru odrážení světa v rozsahu blízkého infračerveného záření NIR (Near-Infrared Range).

(2) Měření teploty infračervenou kamerou
V porovnání se zdravým stromem jsou teploty nakažených stromů vyšší.

5. Diagnóza regionálního zdravotního stavu na základě analýzy satelitních snímků
Pomocí technologie dálkového snímání lze provádět diagnózu velkých plantážových oblastí, což umožňuje včasné nalezení nemocných stromů.

Bridgestone bude pokračovat ve spolupráci s indonéskými a japonskými univerzitami s cílem vylepšovat a sdílet diagnostické technologie zaměřené na ochranu a posilování zdravotního stavu kaučukovníku brazilského (Hevea brasiliensis), který je zásadní rostlinou pro zajištění stabilních a trvale udržitelných dodávek přírodního kaučuku v budoucnosti. Bridgestone plánuje pro rok 2013 další vylepšování a optimalizování výše uvedených technologií, a od roku 2014 uvažuje o jejich komerčním využití v praxi.

Bridgestone se v mnoha oblastech aktivně podílí na rozvoji šlechtění a pěstování rostlin, které jsou zdrojem přírodního kaučuku. Například od února 2011 se Bridgestone angažuje v mezinárodních biotechnologických projektech zaměřených na zvyšování produkce přírodního kaučuku ve spolupráci s Národním institutem pro pokrokovou průmyslovou vědu a technologii a Indonéskou agenturou pro posuzování a aplikaci technologií.

V souvislosti s rostoucím počtem automobilů po celém světě se očekává, že bude vzrůstat poptávka po pneumatikách. Bridgestone proto usiluje o efektivní využívání přírodních zdrojů a podporuje iniciativy zaměřené na „snižování“, „opětovné používání“ a „recyklování“. Bridgestone je navíc přesvědčen o tom, že v budoucnosti by nové suroviny pro pneumatiky měly být
odvozeny od trvale udržitelných materiálů. Bridgestone se proto snaží vyvinout pneumatiky ze 100% trvale udržitelných materiálů*7 výzkumem bio materiálů v mnoha oblastech včetně výše uvedeného výzkumu zaměřeného na zvyšování produktivity přírodního kaučuku.

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!