Zoznam článkov Tagy - hlava-valcov

Správna voľba tesnenia po oprave hlavy u zážihových motorov

Na rozdiel od dieselov majú hlavy valcov zážihových motorov spaľovací priestor nad piestom, ktorý väčšinou pripomína tvar guľové úseče. Ak upravíme hlavu valca, aby sme zaistili rovný a homogénny povrch, zmenšíme objem tejto guľovej úseče a tým aj objem kompresného priestoru nad piestom, čím sa zmení kompresný pomer a zvýši kompresný tlak. To môže znamenať […]

Veľké vzdialenosti pre nás nie sú žiadny problém!

Pri dodávkach nehrá hlavnú úlohu pôžitok z jazdy. V prvom rade ide totiž o prepravu vecí z bodu A do bodu B, a to s maximálnou výdržou. Na „ľahké úžitkové vozidlá“ sú preto kladené vysoké nároky. Tieto nároky hravo splní tesnenie hlavy valcov značky Elring.