Správna voľba tesnenia po oprave hlavy u zážihových motorov

29 júla 2019, 13:45

Na rozdiel od dieselov majú hlavy valcov zážihových motorov spaľovací priestor nad piestom, ktorý väčšinou pripomína tvar guľové úseče. Ak upravíme hlavu valca, aby sme zaistili rovný a homogénny povrch, zmenšíme objem tejto guľovej úseče a tým aj objem kompresného priestoru nad piestom, čím sa zmení kompresný pomer a zvýši kompresný tlak. To môže znamenať isté riziká.

Těsnění hlavy Elring

Tento na první pohled pozitivní účinek má negativní průvodní jevy. Kompresní tlak Výška těsnění Elringnekontrolovaně stoupá, což vede k silnějším vibracím konstrukčních dílů a tím k vyššímu opotřebení. Navíc se kompresní poměr dá zvyšovat jen do určité míry, jestliže se chceme vyhnout „zvonění“, tzn. nekontrolovanému samovznícení paliva. Také musíme dbát na to, aby se ostatní součástky jako ložisko ojnice nebo hlavní ložisko klikového hřídele většinou nevyměňovaly zároveň.

Zvýšené poměry tlaků zde mohou vést k problémovým postavením v oblasti ložiska. Abychom tomu zabránili, musíme při obrábění čela dbát na sebemenší obráběcí rozměry čela. Naše zásada musí znít: co nejvíc to bude nutné a jakkoliv to bude možné.

Tip Elringu – profesionála v oblasti těsnění

Správná tloušťka těsnění hlavy po opravěPro případ opravy má výrobce Elring pro některé zážehové motory těsnění hlavy válců v tloušťce opravy. Zde je nutné zvolit rozměr čelního obrábění tak, aby odpovídal rozdílu tlouštěk opravného těsnění v porovnání s těsněním sériovým. Tímto způsobem se původní kompresní poměr vypočítaný pro tento motor nezmění.

X = výška hlavy válců, Y = úběr materiálu rovinným broušením,
Z = tloušťka původně zabudovaných ZKD, Z + Y = potřebná tloušťka opravného těsnění

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!