Menu

Zoznam článkov Tagy - PORUCHA

Porucha turbodmychadla v důsledku kontaminace oleje

Jednou z hlavních příčin poruch turbodmychadel ve spalovacích motorech je znečištění oleje. Jak to ovlivňuje fungování této součástky? Vysvětlení najdete ve videu, které připravila společnost Melett.

Co znamená znečištění oleje u turbodmychadla? Jaké jsou jeho důsledky?

Přinášíme další výukové video, které připravila společnost Melett. Tentokrát její technik hovoří o jedné z hlavních příčin poruch turbodmychadel – kontaminaci oleje.

Ako rozložiť stred turbodúchadla?

Prinášame video, v ktorom technik spoločnosti Melett vysvetľuje, ako rozobrať stred turbodúchadla a pripraviť ho na kontrolu, aby sa zistilo, prečo mohlo dôjsť k poruche.

Palivové čerpadlá – prevádzka, opotrebenie, diagnostika

Palivové čerpadlo v benzínových motoroch je v súčasnosti jednou z najspoľahlivejších súčastí vozidla. Možno preto sa na neho niekedy zabúda. Airtex upozorňuje na preventívne opatrenia, ktoré by mali mať vodiči a mechanici na pamäti, ako aj na príznaky typických porúch.

Lambda sonda – príčiny a príznaky porúch

K poruche lambda sondy môže dôjsť z viacerých dôvodov. Táto porucha má tiež niekoľko príznakov, ktoré naznačujú, že je potrebné tento diel skontrolovať.

Porucha čerpadla chladiacej kvapaliny – príčiny a diagnostika

Čerpadlo chladiacej kvapaliny, bežne označované ako „vodné čerpadlo“, je dôležitou súčasťou motora. Jeho porucha môže spôsobiť prehriatie motora. Zlyhanie čerpadla chladiacej kvapaliny je však zvyčajne dôsledkom zanedbanej údržby, napríklad včas nevykonanej výmeny remeňového pohonu. Ako rozpoznať príznaky poruchy a aké opatrenia možno prijať na predĺženie jeho životnosti?

Porucha snímača otáčok prevodovky – ako ju rozpoznať, ako vymeniť snímač?

Čo sa najčastejšie kazí pri automatických prevodovkách? Riadiaca elektronika. Jedným z najčastejšie poruchových komponentov je snímač otáčok prevodovky. Jeho porucha spôsobuje prechod prevodovky do núdzového režimu a problémy so správnou voľbou prevodového stupňa. Ako diagnostikovať poruchu snímača otáčok automatickej prevodovky?

Príčiny a prejavy poruchy snímača hmotnosti nasávaného vzduchu

Snímač hmotnosti nasávaného vzduchu, inak známy ako MAF senzor alebo váha vzduchu, meria množstvo vzduchu vstupujúceho do sacieho potrubia motora a prenáša tieto informácie do riadiacej jednotky. Výstupný signál zo snímača sa používa na presné meranie množstva vstrekovaného paliva, čím sa vytvárajú ideálne podmienky pre stechiometrické spaľovanie. Výsledkom sú nižšie emisie výfukových plynov a spotreba […]

Porucha chladiče EGR: Může se zaměnit za poruchu těsnění hlavy

Klíčem ke správně provedené opravě je diagnostika. Někdy mohou být příznaky poruchy velmi zavádějící a ukazovat na zcela jiný problém. Příkladem je porucha chladiče EGR. Příznaky mohou naznačovat poškození těsnění hlavy, avšak kudy chladicí kapalina uniká? Možná přes zkorodovaný chladič EGR.

Startér a příliš nízké otáčky motoru při startování – možné příčiny

Startér je zařízení, které spouští spalovací motor. Nejběžnější jsou elektrické startéry, což jsou v podstatě stejnosměrné elektromotory. Otáčejí klikovým hřídelem motoru a dávají mu příslušnou rychlost otáčení, která umožňuje, aby motor začal pracovat samostatně.