Štartér „neotáča“ kľukovým hriadeľom motora – možné príčiny

10 apríla 2023, 7:46

Správna funkcia motora závisí okrem iného od bezchybnej činnosti dvoch dôležitých komponentov – štartéra a kľukového hriadeľa.

Startér je prakticky stejnosměrný elektromotor, který otáčí klikovým hřídelem motoru a dodává mu odpovídající otáčky, díky kterým může motor začít sám pracovat. Nejčastěji se používají elektrické startéry, které při startování motoru krátkodobě odebírají z akumulátoru nejvíce elektrické energie.

Startér AS-PL

Klikový hřídel slouží k přeměně vratného pohybu pístu a ojnice na pohyb otáčivý. Skládá se z čepů (hlavní neboli ojniční a klikové) posunutých vzhledem ke své ose, ramen hřídele s protizávažím setrvačníku a ramene kliky, která čepy spojuje. Jsou vyrobeny převážně z vysoce kvalitní nelegované oceli. K zajištění dostatečné tvrdosti se používá povrchové kalení nebo tvrzení uhlíkem (u hřídelí z legovaných ocelí). Většina motorů má ložisko klikového hřídele v každém válci.

Startér i klikový hřídel jsou součástky, jejichž správná funkce může být z různých důvodů narušena:

1. Pokud není slyšet zvuk startéru a chybí organoleptické (zvukové/vizuální) projevy elektromagnetického spínače (spínací cívky), mohou být příčiny následující:

a) Porucha spínací skříňky, řídicí jednotky a vodičů/konektorů (spínací cívky a pomocných spínačů ovládaných sepnutím spínací skříňky, pokud jsou na voze namontovány),
b) Porucha vnitřního vinutí spínací cívky.

2. Pokud se ze startéru neozývá žádný zvuk a kontrolky jsou silně ztlumené, může se jednat o následující případy:

a) Startér je zablokovaný/poškozený (mohla se poškodit převodovka nebo jsou opotřebovaná kluzná pouzdra, což má za následek, že se rotor ve statoru neotáčí, ale je přitahován k jeho stěnám, a proto dochází k silnému tření. To lze přirovnat k fungování elektromagnetu),
b) Motor je zablokovaný – došlo k mechanické poruše.

3. Při normálním chodu startéru, ale bez efektu na pohyb setrvačníku/motoru, lze uvažovat o několika možnostech:

a) Poškozený startér (porucha volnoběžky nebo planetové převodovky, doprovodným jevem je hluk),
b) Poškozený setrvačník, případně další součásti motoru.

4. V případě slyšitelného „cvakání“ spínací cívky (elektromagnetický spínač je slyšet) a mírného ztlumení kontrolek se může jednat o následující příčiny:

a) Kontakty (pevné nebo pohyblivé) spínací cívky nepřenášející proud,
b) Vadný rotor nebo stator startéru (pokud se nejedná o stator s permanentními magnety).

Konstrukce startéru. Schéma AS-PL.

Známé jsou odchylky od výše uvedených poruch mimo jiné u automobilů novější generace, kde se používá stabilizace napětí, tedy DC/DC měniče, které mají zabránit krátkodobým výpadkům, poklesům napětí nebo stabilizovat získané napětí z rekuperace brzdné energie.

V každém případě je důležité, abyste se obrátili na odborný autoservis, který provede důkladnou diagnostiku a opravu nebo výměnu poškozeného dílu.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!