Menu

Zoznam článkov Tagy - TESTOVACÍ TUNEL

Koniec oslňovania svetlami protiidúcich vozidiel

Spoločnosť Varroc Lighthing Systems otvorila nové high-tech laboratórium, ktorej súčasťou je aj 50 metrov dlhý svetelný tunel vybavený mimoriadne presným goniometrom meracím intenzitu svetelných lúčov pod rôznymi uhlami. Môžu tak testovať inteligentné adaptívne svetlomety, ktoré samy dokážu rozpoznať protiidúce auto a budú schopné autonómne a plne bez zásahu vodiča upraviť intenzitu svetiel.