Sachs – Spojka větráku: funkce, manipulace

1 novembra 2010, 0:00

Spojka větráku SACHS zajišťuje potřebám odpovídající chlazení motoru. Při nízkém zatížení motoru většinou postačuje vzduch proudící chladičem za jízdy, aby udržoval teplotu chladící kapaliny v optimálním rozsahu.

V tomto stavu je vytváření proudícího vzduchu navíc větrákem zbytečné a spojka větráku je zde aktivována jen nepatrně, tj. otáčí se pomaleji než motor. Pokud zatížení stoupá, např. při jízdě do vrchu, provozu s přívěsem, provozu Stop-and-Go, teplota motoru stoupá a tím zřetelně stoupá také teplota chladící kapaliny až k nebezpečí přehřátí. V tomto stavu se zvyšuje také teplota v chladiči. Horký vzduch působí na bimetal1 spojky větráku.

Vlivem s tím spojeného pohybu bimetalu ovládá řídicí kolík2 regulační ventil3. Silikonový olej4 proudí nyní do pracovního prostoru a způsobuje tak silnější pohon větráku, který tím nasává chladičem větší množství vzduchu a vede k poklesu teploty. Řízení přitom probíhá plynule.

Pokyny pro přepravu a skladování
Řídící kolík2 musí sedět ve spojce s možností volného pohybu. Vlivem nepatrné mezery mezi kolíkem a tělesem může při nesprávné manipulaci dojít k protékání nepatrného množství oleje. Tento nepatrný únik nemá žádný vliv na funkci, ale může způsobit dojem výrobní vady a vést k neoprávněné manipulaci.

Za účelem zabránění tohoto prosakování dbejte na to, aby spojky větráku stály svisle nebo byly uskladňovány, popř. přepravovány tak, aby řídící kolík směřoval nahoru. Šipka na obalu napomáhá tomuto správnému skladování.

Výstraha
Bimetal je přesně nastaven z výroby tak, aby byl zajištěn správný teplotní připojovací bod. Zabraňte manipulaci a poškození bimetalu. Mylný je závěr, že ohnutím bimetalu lze dosáhnout zlepšenou funkci spojky větráku. Skutečností bývá pravý opak.

Tipy pro odborníka
Spojky větráku jsou bohužel často demontovány, ačkoliv jsou plně schopné funkce. Aby se zabránilo provádění těchto zbytečných prací, doporučujeme mechanikům následující přezkoušení:
– kontrola stavu chladící kapaliny
– kontrola funkce indikace teploty
– nejsou ucpány lamely1 chladiče, např. vlivem nečistot, hmyzu a pod.
– kontrola, zda nejsou hadice chladící soustavy nebo topení zalomené a tím ztěžují průtok
– kontrola, zda se otevírá termostat2 a tím se zahřívá chladič
– je napnutý klínový řemen, neprokluzuje?
– pracuje vodní čerpadlo?
– kontrola, zda chladič nasává dostatek horkého vzduchu a tím aktivuje bimetalovou pružinu
– kontrola, zda vzdálenost lopatek větráku k mřížce chladiče3 odpovídá údajům výrobce. Nedošli k použití nevhodného chladiče?
– kontrola, zda všechny kanály přívodu vzduchu a kryty chladiče4 jsou instalovány podle předpisu
– zvláště u starých vozidel dbejte na: nevytvořili se v chladícím okruhu usazeniny (rez, minerály apod..)?
To vede ke snížené průchodnosti a zhoršení předávání tepla chladícím lamelám. Vytváří se izolační vrstva.
Pozor: stav chladiče nelze zjistit na základě naoko dobře vytékající chladící kapaliny. Kapalina prochází chladiče ještě relativně dobře, i tehdy když je vnitřek chladiče zanesen.
– pro chladící okruh se smějí použít jen přípustné přísady. Vhodný mrazuvzdorný přípravek zabraňuje korozi a tím i vzniku
usazenin v chladiči.
– je namontován správný větrák?5 např. počet lopatek hraje rovněž svou roli.
– Upozornění : někdy se reklamuje také hluk větráku, který ale nepochází od větráku chladícího okruhu, ale je zaměňován s hlukem větrákem pro klimatizační zařízení.

Montážní pokyn
– řemenici aretujte na vodním čerpadle
– uvolněte centrální upínací šroub6 na spojce ventilátoru u provedení DB dbejte na to, zdali je zamontován větrák pro správný směr otáčení (vlevo nebo vpravo). Spojka větráku je v oblasti plochy k našroubování odpovídajícím způsobem označena. Lamela je plný materiál7. Při montáži dbejte na to, že levotočivá centrální matice spojky větráku má pravý a pravotočivá centrální matice spojky větráku má levý závit.
Pamatujte si:
před výměnou spojky ventilátoru zásadně porovnejte číslo dílu SACHS nebo číslo originálního náhradního dílu. Požijte katalog nebo technická data.
– při našroubování (DB 10 Nm / BMW 12Nm) větráku na novou spojku větráku, dbejte na správný směr montáže (např. označení DB „vpředu čelo“ ve směru jízdy).
– centrální matici spojky větráku pevně vždy utáhněte předepsaným momentem (např. DB 45 Nm / BMW 40 +10 Nm).

Připravila firma ZF Trading

 

 

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!