Dvouhmotný setrvačník – hodnocení poškození

28 novembra 2010, 0:00

Dvouhmotové setrvačníky (DMF/ZMS) zajišťují oddělení vibrací motoru, šetří převodovku a snižují hluk. Zde Vám k nim přinášíme krátké servisní informace.

1) Primární setrvačník, 2) Pružiny, 3) Planetová kola, 4) Axiální kluzné ložisko, 5) Kluzná patka, 6) Talířová pružina, 7) Krycí plech pro zapouzdření tukové náplně, 8) Radiální kluzné ložisko, 9) Otvor kolíku zajištění proti pootočení, 10) Sekundární setrvačník

Servisní pokyny
• ZMS se smí čistit pouze hadry neobsahujícími oleje a tuky. Nepřípustné jsou vysokotlaké čističe, parní čističe, čisticí spreje nebo tlakový vzduch. Nečistoty a čisticí prostředky by se mohly dostat do vnitřní části ZMS a mohly by způsobovat zvýšené opotřebení.
• Třecí plochy sekundárního setrvačníku (10) se nesmějí opracovávat!
• Zajistěte primární (1) a sekundární setrvačník (10) ZMS kolíkem 6 mm (9) proti pootočení před demontáží šroubů klikové hřídele. Sekundární setrvačník (10) by se jinak mohl poškodit hlavami šroubů.
• Šrouby klikové hřídele vždy vyměňte. Dbejte na pokyny výrobce vozidla (utahovací momenty, roztažné šrouby, pojistné prostředky).
• Torzní tlumiče v ZMS podléhají opotřebení. Dvouhmotovýsetrvačník vyměňujte nejpozději při každé druhé výměně spojky.

Přezkoušení ZMS
Přesné přezkoušení funkce ZMS je možné výhradně pomocí speciálního zkušebního zařízení. Ve vestavěném stavu je možné pouze pomocné přezkoušení. Umístěte na vnějším průměru primárního a sekundárního setrvačníku barevnou značku. Primární a sekundární setrvačník lze v normálním případě vzájemně pootočit rukou. Vůle pro pootočení vpravo a vlevo přitom musí být rovnoměrná a sekundární setrvačník se musí sám otočit zpět do výchozí polohy. Pokud lze sekundární setrvačník pootočit vpravo a vlevo o více než cca 10 mm, doporučuje se ZMS vyměnit.

Příčiny poškození/výpadku funkce ZMS mohou být
• časté „zhasnutí“ motoru např. při malém přidání plynu
• jízda s extrémně vysokými otáčkami
• nepravidelně pracující systémy zapalování a vstřikování
• různé kompresní tlaky
• extrémní vibrace způsobené opotřebenými komponenty hnacího traktu
• přehřátí

Pokyny pro nutnou výměnu:

Přehřátí sekundárního setrvačníku
Příčina:
Špatné používání spojky vyvolané např. prokluzováním spojky.
Výsledek:
• Teplota ruší účinnost tlumicího tuku. Kluzné patky a talířové pružiny pracují na sucho.
• Funkce zatlumení kmitů je omezena, popř. není zaručena.
• Teplotou vypálená místa na ploše setrvačníku mohou způsobovat cukání spojky.
Poznámka:
Zřetelně lze zjistit teplotním zbarvením a trhlinami.

Primární setrvačník je proražen
Příčina:
Extrémní mechanické namáhání celého ZMS.
Výsledek:
• Poškození vnitřních dílů.
• V extrémním případě roztrhnou vnitřní díly kryt primárního setrvačníku.
• To vede k celkovému výpadku ZMS.
Poznámka:
Lze zjistit také podle úniku tuku.

Stopy po přehřátí na vnitřní straně sekundárního setrvačníku
Příčina:
Opotřebení axiálního uložení mezi primárním a sekundárním setrvačníkem v důsledku mechanického přetížení.
Výsledek:
Funkce tlumiče vibrací je omezena popř. není zaručena.
Poznámka:
Zřetelně lze zjistit teplotním zbarvením a mimořádnými hluky při jízdě, které se zesilují při vypínání spojky.

ZMS je blokován
Příčina:
Primární a sekundární setrvačník jsou zablokovány v důsledku použití příliš dlouhých šroubů při upevňování přítlačného kotouče.
Výsledek:
• Žádné tlumení vibrací.
• Žádné tlumení hluku.

Připravila firma ZF Trading.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!