Symptomy závad brzd

2 mája 2011, 0:00

Jaké jsou symptomy závad brzd? To nám prozradil, ve své prezentaci pan František Kepka ze společnosti Federal-Mogul.

Hlavní příznaky závad • vibrace volantu
• hlučnost brzd
• táhnutí volantu do strany
• dlouhý/houbovitý pedál
• tvrdý pedál
• skřípání brzd

VIBRACE VOLANTU

JAK SE PROJEVUJÍ?
Volant se chvěje jak při brzdění, tak i při přímé jízdě.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ
Vibrace mohou být způsobeny drnčením brzdy – vznikají tím, že se brzdová destička dotýká kotouče.
– Kotouče mohou mít na různých místech svého průměru různou tloušťku.
– Kotouče mohou být deformované v důsledku přehřátí.
– Závada v upevnění kotouče k náboji (házení).

Tloušťka kotouče (DTV)
• Tloušťka kotouče se kontroluje po celém obvodu kotouče. Má-li kotouč rozdílnou tloušťku po svém obvodu, musí být oba kotouče nápravy vyměněny.

 

• Kontrola tloušťky se provádí mikrometrem – maximální přípustná odchylka je 0,035 mm.

Zkroucený kotouč – přehřátí
• V případě geometrické deformace kotoučů v důsledku vysoké teploty, je nutné kotouče vyměnit. Jiný způsob opravy není možný.
Obvodové házení kotouče.
• Házení kotouče je obvykle způsobeno nesprávnou montáží kotouče na náboj kola. Náboj kola musí být dokonale očištěn a musí být zkontrolováno jeho vlastní obvodové házení.

HLUK VYCHÁZEJÍCÍ Z BRZD

JAK SE PROJEVUJE?
Obvykle se jedná o pískání nebo drnčení.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ
Brzdy mohou být opotřebené na minimum, takže nosná destička odírá kotouč nebo je v kontaktu s kotoučem indikátor opotřebení.
• Možná došlo ke ztrátě protihlukové podložky nebo jejímu poškození.
• Dochází k zadírání třmenu brzdy.

DRNČENÍ/ SKŘÍPÁNÍ/ PÍSKÁNÍ

NÍZKOFREKVENČNÍ VIBRACE/ nižší než 50 Hz/ – DRNČENÍ
• Obvykle vzniká jako makro vibrace některých komponentů brzdy, např. kotouče nebo bubnu.
– volné upevnění na náboji kola. 
– příliš velká odchylka tloušťky brzdového kotouče.
– poškození kotouče.
• Obvykle je třeba provést výměnu kotoučů.

STŘEDOFREKVENČNÍ VIBRACE / 300 – 5 000 Hz – SKŘÍPÁNÍ
• Obvykle vzniká jako mikrovibrace některých komponentů brzdy, např. pístu třmenu, bubnu atd.
• Možné způsoby odstranění:
– Záměna problémových dílů a zajištění jejich lepší fixace.
– Vibrace lze snížit instalací protihlukových podložek.

VYSOKOFREKVENČNÍ VIBRACE/ vyšší než 5 kHz / – PÍSKÁNÍ
• „Pískání“ může mít několik různých příčin. Nejčastější z nich jsou molekulární vibrace v třecím materiálu.

VOZIDLO PŘI BRZDĚNÍ „TÁHNE“ KE STRANĚ

JAK SE PROJEVUJE?
Když sešlápnete brzdu, cítíte, že vozidlo „táhne“ doleva nebo doprava. Nejedná se ovšem o špatně nastavenou geometrii kol, kdy automobil při jízdě vždy táhne na jednu stranu.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ
– Na brzdové destičky se dostal olej nebo tuk, takže brzdění je na jedné straně neúčinné.
– Může docházet k zadírání třmenu brzdy – brzdové destičky na jedné straně nemohou účinně brzdit.

Kontaminace brzdových desek
• Brzdové desky kontaminované olejem nebo mazacím tukem musí být vyměněny.
• Musí být zjištěna a odstraněna příčina znečistění.

Kontrola vedení brzdiče
• Při použití 3/4 kg maximální síly se musí plovoucí díly pohybovat v čepech bez váznutí a křížení.
• Pokud tomu tak není, musí být brzdič rozebrán, očištěn a vodící plochy musí být namazány; v případě potřeby musí být zaměněna brzdová kapalina a těsnící manžety.

DLOUHÁ DRÁHA PEDÁLU/ HOUBOVITÝ PEDÁL

JAK SE PROJEVUJE?
Řidič má pocit, že musí pedál sešlápnout téměř až na doraz, aby vozidlo brzdilo, pedál se při sešlápnutí propadá (houbovitý pedál), nebo je při sešlápnutí „měkčí“ než obvykle.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ
– Pokud je vozidlo vybaveno bubnovou brzdou, jsou třmeny špatně seřízeny.
– Brzdová kapalina – brzdový systém je zavzdušněn, uniká brzdová kapalina, špatný stav brzdové kapaliny.
– Nefunguje snímání zátěže nebo došlo k zadření proporcionálního ventilu.
– Netěsnost nebo vydutí brzdových hadiček.

Kontrola brzdové kapaliny
– Bod varu brzdové kapaliny a těsnost hydraulického brzdového systému musí být pravidelně kontrolovány.
– „Suchý“ bod varu se týká brzdové kapaliny s 0% absorbované vlhkosti, „mokrý“ bod varu je vztažen k brzdové kapalině s obsahem vody 3%.
– Brzdová kapalina patří ke kritickým dílům brzdového systému. Závada brzdové kapaliny může způsobit úplné selhání brzdového systému v důsledku vodních par v systému.

Metodika kontroly bodu varu brzdové kapaliny
• Bod varu se musí kontrolovat v blízkosti brzdového kolového brzdového válečku, nikoli v nádržce brzdové kapaliny.
• Brzdová kapalina se musí být vyměněna každé dva roky nebo po ujetí 50.000 km.

TVRDÝ PEDÁL

JAK SE PROJEVUJE?
Při sešlapování brzdového pedálu je třeba vynaložit větší sílu. Řidič má pocit, že pedál je „tvrdý.“

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ
– Na povrchu brzdových destiček se vytvořila „glazura “ nebo se změnila molekulární struktura – v důsledku namáhání desek.
– Dochází k zadírání třmenu brzdy a destičky jsou přitlačovány ke kotouči.
– Netěsnost posilovače brzd nebo nedostatečný podtlak snižuje brzdnou sílu.

Glazura na destičkách
• Třecí materiál destiček má na svém povrchu glazuru.
• Způsobeno vysokou teplotou působící kratší dobu, nebo tzv. „šouláním“, tj. soustavným přibrzďováním.
• Glazovaný materiál desek nanesený na povrch brzdových kotoučů snižuje i jejich brzdný účinek.
• Glazované brzdové desky musí být vyměněny a zároveň odstraněna i příčina závady.

POVRCHOVÁ DRSNOST

JAK SE PROJEVUJE?
Když poprvé sešlápnete brzdu (zpravidla po delším parkování vozidla), je slyšet slabé kovové skřípání.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ
Příčinou je koroze na povrchu brzdového kotouče, která zpravidla vzniká v zimě vlivem solení silnic nebo slaného vzduchu v blízkosti moře. Korodovaný kovový materiál destičky se dře o kotouč a při odírání koroze na povrchu kotouče brzdy vzniká zvuk jako při tření hrubým drátěným kartáčem.

Rady pro provozovatele
• Kontrolovat pravidelně množství a kvalitu brzdové kapaliny.
• Kontrolovat brzdové destičky a kotouče pravidelně, hlavně před dlouhými cestami.
• Při výměně brzdových kotoučů vždy vyměnit i brzdové destičky pro dosažení optimálního brzdného účinku.
• Při výměně brzdových destiček vyměňte i indikátor opotřebení.
• Vždy vyměňujte brzdové destičky a brzdové kotouče na obou kolech nápravy vozidla.
• Pro snížení provozních nákladů volte brzdové destičky a kotouče optimální kvality.

Rady pro řidiče
• Věnujte pozornost správnému zajíždění brzdových komponentů. Po výměně brzdových destiček není dostatečný styk mezi brzdovými destičkami a brzdovým kotoučem. K dokonalému sladění dojde až po cca 200 km jízdy. Vyhněte se proto intenzivnímu brzdění po dobu zajíždění brzd.
• Nemusíte vždy využívat jen brzd pro snížení rychlosti. Snižte rychlost přeřazením na nižší převodový poměr a dojíždějte plynule do zastavení.
• Ale především: Předvídejte situaci, snižte včas rychlost a vyhněte se prudkému brzdění.

Materiál připravil: František Kepka, Federal-Mogul, federal-mogul.com


 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!