Know How chladicích kapalin

7 novembra 2011, 0:00

Know How chladicích kapalin.Různé produkty pro různé ochranné mechanismy.

Produkty z řady Glysantin® se liší nejen různými barvami. Mnohem více jsou rozdílné balíky aditiv / inhibitorů, které jsou vždy přizpůsobeny rozdílným potřebám chladicího systému případně použitým materiálům chladicího systému.

V podstatě dnes rozlišujeme 3 různé technologie:

1. Hybridní chladicí kapaliny (většinou modrozelené)
U těchto jsou, zjednodušeně řečeno, za ochranu proti korozi zodpovědné anorganické a organické inhibitory. BMW, Mercedes a někteří jiní výrobci automobilů, mimo jiné vozidla skupiny VW do roku 1996, používají tento druh chladicí kapaliny. 

Odpovídající produkty BASF jsou:
Glysantin® G48®
Glysantin® G05®

2. OAT chladicí kapalina (většinou červeně fialové)
U těchto jsou za ochranu proti korozi zodpovědné organické soli. Opel, PSA a vozidla skupiny VW do roku výroby 2007 pracují s touto technologií. Chladicí kapaliny většiny japonských vozidel jsou této technologii velmi podobné.

Odpovídající produkty BASF jsou:
Glysantin® G30®
Glysantin® G33®
Glysantin® G34®

3. Si-OAT Chladicí kapaliny nejnovější generace (většinou červeně fialové)
Tyto díky úplně změněnému výrobnímu procesu spojují přednosti hybridních a OAT chladicích kapalin do jedné chladicí kapaliny se zlepšenou ochranou proti korozi. Všechny typy vozidel, které patří do skupiny VW používají od roku 2008 jako prvonáplň tuto novou technologii, některé typy s velkoobjemovými motory používají tuto technologii již od roku 2006. Věnujte proto, prosím, zvýšenou pozornost předpisům výrobců.

Odpovídající produkty BASF jsou:
Glysantin® G40®

Co se stane při použití nesprávné chladicí kapaliny, případně při smíchání?
Nesprávná chladicí kapalina v nesprávném vozidle může plíživě vést k vyrývanému poškození vodního čerpadla, chladičů, hadic a těsnění hlavy válců. To může, v nejhorším případě, opět způsobit poškození motoru. Při smíchání různých chladicích kapalin mohou různé balíky aditiv zlikvidovat účinnost. Následkem je výrazně zhoršená ochrana proti korozi.

Intervaly výměny
Inhibitory koroze, pH-pufry atd. se spotřebovávají, případně časem stárnou. Proto doporučujeme každé 3-4 roky chladicí kapalinu kompletně vyměnit. Také při každé opravě chladicího systému s výměnou dílů se důrazně doporučuje vyčištění chladicího systému a kompletní výměna, aby se zabránilo tomu, že v systému zůstanou cizí tělesa (rez, nečistoty, částice) která by mohla způsobit poškození.

Nemrznoucí směsi a záruka výrobců automobilů
Oficiálně schválené nemrznoucí směsi mohou být měněny i během záruční doby bez toho, že by to ovlivnilo záruku výrobce automobilů. Použití neschválených chladicích kapalin během záruční doby oproti tomu může vést k okamžité ztrátě nároku na záruku ze strany výrobců automobilů.

 

Používání prémiových chladicích kapalin jako je Glysantin® a dodržování některých jednoduchých doporučení k použití je nutné, aby byla zaručena dlouhodobá bezpečnost chladicího systému.

1. Při opravách vždy úplně vyměnit chladicí kapalinu, chladicí systém před tím vypláchnout a vyčistit.
2. U vozidel, která jsou staré šest let nebo starší, se doporučuje každé tři až čtyři roky chladicí kapalinu vyměnit.
3. Chladicí kapalinu nepoužívat jen jako zimní produkt, ale celoročně.
4. Koncentráty chladicích kapalin nikdy nepoužívat neředěné.
5. Nikdy nemíchat chladicí kapaliny různých technologií.
6. Používat čistou vodu.
7. Vždy dbát na dodržování správného poměru mísení (tabulka mísení na etiketě).
8. Vždy dodržovat pokyny výrobců vozidel.

Materiál připravila firma Top Oil Services.


 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!