Hlavy válců: nejčastější příčiny poškození

20 novembra 2011, 0:00

Hlavy válců: nejčastější příčiny poškození – připravené firmou AMC.

1. Koroze hliníku /kavitace (tvorba dutin)

Použití nevhodných chladících kapalin nebo obyčejné vody, vede ke korozi hliníku. Použitím předepsaného a kvalitního chladícího média nedochází ke korozi.

2. Přehřátí
 

Příčinou poškození je nedostatečná funkce chladícího systému.

3. Porucha vstřikování

Závady v průtoku tryskou (špatné nastavení, nečistoty, apod.) mohou být příčinou úniku paliva do spalovacího prostoru. Cyklické vzplanutí nahromaděného paliva může natavit a erodovat hlavu válce.

4. Příliš vysoký utahovací moment (uložení vačkových hřídelí nebo vstřikovacích trysek)
 

Vždy dodržujte výrobcem předepsané utahovací momenty. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí prasknutí nebo odlomení utahovaného dílu.

5. Špatné nastavení rozvodů
 

Správné nastavení rozvodů je důležitým momentem při výměně hlavy motoru.

6. Použití opotřebovaných hlavových šroubů
Opětovné použití starých hlavových šroubů má za následek nedostatečný utahovací moment. Vždy použijte nové šrouby, zejména pokud montujete novou hlavu válců. Velmi důležité je dodržení výrobcem předepsaného postupu utahování.

Materiál připravila firma AMADEO MARTI CARBONELL.

 
 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!