Lambda sonda: Jak vybrat tu správnou

15 mája 2020, 12:01

Lambda sonda je součástka, která je pro současná vozidla nezbytná, protože výrazně ovlivňuje efektivitu spalování. Na světě existuje nepřeberné množství typů aut, a tím pádem i typů lambda sond. Je však nutné, aby distributoři náhradních dílů měli na skladě všechny možné typy těchto důležitých dílů a mohli je rychle dodat svým zákazníkům?

Díky neustálému zdokonalování a vývoji dílů existuje na trhu s náhradními díly trend, kdy distributoři mají na skladě sice užší sortiment, ale se stejně širokým pokrytím aplikací. To jim umožňuje uspokojit potřeby zákazníků a zároveň snížit jejich režijní náklady. Výzvou pro distributory je proto nalézt optimální hranici mezi úrovní skladových zásob a šířkou nabídky dílů pro autoservisy.

Řešením tohoto problému je určitě koncepce „inteligentní konsolidace“, neboli slučování produktů v rozsahu, který je výhodný jak pro distributory, tak pro autoservisy, ale zároveň ne natolik, aby docházelo k výskytu problémů s funkčností a instalací.

Lambda sondy Denso

Lambda sondy: Optimalizovaná nabídka

Pojďme se podívat detailněji na jednu oblast, kde inteligentní konsolidace již funguje: lambda sondy. Někteří výrobci zvolili lambda sondy jako velmi snadnou cestu ke konsolidaci rozsahu. Lambda sondy jsou však klíčovou součástí nejen pro optimalizaci výkonu motoru, ale také pro snižování emisí automobilu. Jejich funkčnost proto nesmí být touto konsolidací ovlivněna.

Jako příklad, lze uvést 10 různých originálních lambda sond, které všechny sdílejí identické jádro senzoru, typ konektoru a způsob uchycení. Jedinými rozdíly jsou délky vodičů. Například firma DENSO uvádí do praxe inteligentní konsolidaci výběrem pouze tří optimalizovaných délek vodičů, čímž výrazně zlepšuje efektivitu údržby všech souvisejících vozidel.

Za pomoci této konsolidace mohou distributoři a servisy zajistit maximální pokrytí vozového parku, aniž by musely mít příliš velké zásoby dílů. Méně dílů v dílně usnadňuje život a správné díly vedou k efektivní a bezchybné montáži.

Kdy se úspora nevyplatí?

Konsolidace lambda sond Denso

Bylo by možné i v tomto případě konsolidaci posunout dále a kompletně sjednotit řadu s použitím pouze jedné délky kabelu? Teoreticky ano, a někteří výrobci to tak skutečně i udělali. Sjednotíte-li však příliš, tak omezení a nevýhody začnou převažovat nad výhodami. V případě výše zmíněného příkladu by teoreticky nejdelší možná délka kabelu mohla být použita pro všechny zobrazené lambda sondy. Z pohledu DENSO standardů by to však již znamenalo nepřípustnou délku kabelu. Při vysokých teplotách, rychle se pohybujících částech a silných vibracích je fixace kabelového svazku otázkou bezpečnosti a spolehlivosti, a proto by vodič neměl být delší o více než 35 % originální délky. Někteří dodavatelé dílů pro aftermarket však tyto standardy neuplatňují a mohou dokonce použít kabel, který přesahuje o více než 100 % původní délku (v tomto příkladu o 122 %).

Nadměrná konsolidace může také vyžadovat delší dobu instalace senzoru. Senzory některých výrobců, přestože jsou již vybaveny konektorem OEM, vyžadují výměnu protikusu na kabelovém svazku automobilu. To vyžaduje nejen specifický nástroj k vytažení svorek kabelu z pouzdra konektoru, ale i specifické znalosti správné posloupnosti vodičů, směru svorek a způsobu ukotvení. Pokud proces neproběhne dokonale hladce, může se snadno přidat až jedna hodina času na instalaci, a to jsou pak ty „skryté náklady“ na přílišnou konsolidaci rozsahu. Naproti tomu DENSO používá konektory od dodavatele OE, které vyhovují maximálnímu počtu modelů automobilů bez nutnosti výměny konektorů, což znamená úsporu času pro servis.

Nejextrémnější verzí konsolidace jsou univerzální senzory. Takové senzory budou vždy vyžadovat dodatečnou dobu přípravy tím, že se kabely musí zkrátit na požadovanou délku a napojit se na původní vodič a konektor. I když je vše provedeno správně, se správnými nástroji, s určenými materiály a metodami a ve výsledku lambda sonda pracuje spolehlivě, tak příprava senzoru výrazně prodlouží dobu instalace. Navíc v tomto případě může nastat mnoho situací, kdy lze udělat chybu. Například zaměnit kterékoli ze čtyř vodičových spojení nebo použít nesprávný způsob připojení (pájení namísto mechanického svorkování), nesprávné vybavení nebo nedostatečné utěsnění. Pokud k tomu dojde, je samozřejmé, že senzor nebude fungovat správně.

Proto při rozhodování o koupi lambda sondy berte vždy v úvahu i náklady na nápravu těchto situací, nejen samotnou kupní cenu dílu. Například senzory DENSO nejenže splňují přísné standardy kvality, ale také přísná pravidla pro konsolidaci sortimentu poskytující distributorům dílů a autoservisům maximální možné výhody po celou dobu životního cyklu produktu. A samozřejmě také spolehlivě fungují.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!