Odvzdušňovací hadice – proč je nutné je pravidelně měnit?

5 februára 2021, 11:51

Co se stane, když tlak vytvořený v motoru nemá kde odcházet? To je případ, kdy hrají roli odvzdušňovací hadice. Jsou vyrobeny z plastu nebo gumy a odvádějí plyny ze spalovací komory do sacího systému, což umožňuje opětovné použití uhlovodíků v nich obsažených. Níže popisujeme funkci a význam odvzdušňovacích hadic a také možné známky opotřebení, které si zaslouží zvláštní pozornost.

Benzínové i naftové motory vytvářejí vnitřní tlak v důsledku malého množství plynů ve spalovací komoře, které se uvolňují při stlačení a zážehu. Tyto plyny se musí odvádět z několika důvodů:

  1. Přítomnost uhlovodíků může způsobit předčasnou degradaci motorového oleje. Zážeh navíc vytváří vlhkost, která se po ochlazení motoru usazuje v klikové skříni. Čerpadlo nasává vlhkost, což ztěžuje mazání nebo způsobuje poruchu mazacího systému v určitých místech.
  2. Výkon motoru klesá, protože tlak omezuje pohyb pístu směrem dolů.
  3. Tlak může narušit těsnění a způsobit únik oleje.

Odvod plynů ze spalovací komory, kdysi …

Dřívější motory automobilů odváděly plyny ze spalovací komory přímo do atmosféry. Kvůli toxicitě těchto plynů byla tato technika brzy nahrazena ve prospěch jiného řešení: odvzdušnění tlaku potrubím připojeným přímo k sacímu potrubí nebo ke vstupu turbodmychadla u vozidel s turbodmychadlem. K regulaci průtoku těchto plynů se začal používat ventil odvětrání klikové skříně (positive crankcase ventilation – PCV).

Odlučovače oleje

Na začátku století byl představen nový revoluční systém s odlučovači oleje. Separátory kondenzují olej obsažený v plynech spalovací komory a vracejí jej zpět do klikové skříně. Výhodou tohoto řešení je snížení spotřeby oleje a emisí plynů při současném snížení údržby motoru. K přenosu plynů z motoru do sacího systému se používají tuhá plastová nebo gumová potrubí: odvzdušňovací potrubí.

Známky opotřebení odvzdušňovacích hadic

Odvzdušňovací hadice mohou v průběhu času vykazovat známky opotřebení díky prostředí s vysokou teplotou, ve kterém pracují, a také z uhlovodíků a oleje, s nimiž jsou neustále v kontaktu. V závislosti na materiálu mohou nastat různé typy poškození. Gumové hadice mají tendenci měknout, zatímco plastové tvrdnou a lámou se.

U gumových hadic věnujte pozornost následujícím příznakům:

  • poškození kolem spojů nebo podél hadice
  • uhlíkové usazeniny a olejový kal, který může způsobit ucpání potrubí
  • kolena s měkkým připojením (mohou se ohýbat a bránit proudění plynu)
  • hadice z měkké gumy (mohou způsobit netěsnosti v místě připojení)

U plastových trubek věnujte pozornost:

  • poškození kolen a spojů
  • ucpání způsobené usazeninami
  • praskliny v důsledku vibrací motoru

Důležitost včasných výměn

Opotřebené gumové nebo plastové odvzdušňovací hadice okamžitě vyměňte. Překážka v plynovém odvětracím systému motoru vede ke zvýšení tlaku v klikové skříni a způsobuje výše uvedené poruchy.

Ačkoliv se odvětrávací hadice mohou rozbít díky vibracím motoru, obvykle se to stane po údržbě nebo opravě. Viděli jsme to například na hadici Gates EMH148 (který lze najít na více než milionu motorů BMW) a na gumových hadicích EMH400 (které se používají u jednoho a půl milionu motorů Opel).

Proto doporučujeme vyměnit odvzdušňovací hadice za nové, kdykoli během opravy nebo servisu vozidla vykazují známky opotřebení nebo poškození. Vyhnete se tak zbytečnému riziku, práci navíc a nákladům za opravy. Pomůže to zabránit poruchám mezi servisními prohlídkami, které by mohly způsobit nákladné opravy.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!