Komfortní klima systém

6 mája 2021, 14:12

Jedním z hlavních problémů, kterými může klima okruh trpět, jsou vnitřní nečistoty. Chladivo a mazivo nezbytné pro fungování okruhu mohou být kontaminovány různými látkami. Mezi nejčastější zdroje znečištění patří vlhkost, tvorba částic v důsledku nekontrolovaných chemických reakcí nebo neodborné používání přísad (UV barvivo nebo činidla zabraňující úniku). Všechny tyto problémy mohou rychle způsobit ucpání v úzkých částech okruhu, což vede k následným závažným poruchám.

Čistota – klíč k dlouhé provozuschopnosti systému

Klima okruh, který má fungovat, musí být uvnitř klinicky čistý. Chladivo, mazivo a pohyblivé mechanismy uvnitř okruhu musí být čisté, aby fungovaly optimálně a systém dokázal udržovat příslušné parametry tlaku a teploty.

Moderní konstrukce klima okruhu používá komponenty s velmi úzkými průchodovými částmi. Většina dnešních automobilů používá kondenzátory s mikrotrubičkami o velmi malém průměru. Dalším příkladem jsou ECV ventilem ovládané klima kompresory, které jsou velmi citlivé na nečistoty. I ostatní části systému a zejména však expanzní ventily ( dále také TXV ) jsou dalším typem komponentů, které mohou být rychle omezeny ve svém správném fungování nečistotami. Všechny tyto části se mohou ucpat částicemi, úlomky nebo dokonce olejem s vysokou viskozitou, která neodpovídá specifikaci vozu. Jakékoli omezení nebo zamezení proudění v  okruhu může mít katastrofické následky. Omezený průtok chladiva povede ke snížení výkonu systému, což způsobí zvýšení tlaku a zhorší se celkové mazání systému, čímž se následně vytvoří abnormální teplotní zatížení, které je pro klima kompresor velmi nebezpečné.

Dále je důležité také zmínit, že potenciální kontaminanty systému a vlhkost ovlivňují mazivo a zhoršují jeho vlastnosti. Ty mohou okamžitě ovlivnit mechanické části kompresoru a způsobit jeho zadření. Podobně působí i zředění oleje nadměrným použitím aditiv (např. předávkování UV barvivem), což vede k nevratným poruchám kompresoru.

Povinnost mechanika nebo laskavost?

Samotný proplach i čas strávený tímto postupem zvyšují celkové náklady opravy/údržby, které musí někdo  zaplatit. Jedním z důvodu, proč vynechat proplach, je přání zákazníka neutrácet „zbytečně“ navíc. Na slovo „ zbytečně“ by se mělo pohlížet ze zcela jiné perspektivy. Proplach není volbou, ale nejzákladnější a nejpotřebnější nutností, která předchází vážným poruchám/opravám systému.

Propláchněte systém, kdykoli diagnostikujete jeho ucpání, zablokování nebo poruchu vysoušeče. Přestože se může jednat o problém z předchozího servisního zásahu, měli byste okruh stejně propláchnout, kdykoli zjistíte nadměrné nebo nesprávné použití přísad ( UV barviva nebo látky zabraňující úniku ). Vizuální kontrola pomocí hadic se skleněných průzorem usnadní diagnostiku. Před montáží nového kompresoru je nezbytnou povinností propláchnout okruh. Zuhelnatělé částice oleje, kovové třísky, úlomky a jiné nečistoty, které způsobily selhání předchozího kompresoru, mohou vést k rychlému selhání i nového kompresoru, pokud před výměnou není systém správně propláchnut.

Další význam proplachování pro srdce celého systému – kompresoru je kromě vyčištění od nečistot i jediný způsob, jak určit celkové množství oleje uvnitř okruhu.

Proplachování ABC

Existuje několik základních pravidel, která musíte dodržovat, abyste správně provedli proplach. Klima kompresor musí být odpojen. Pravděpodobně budete následně vyměňovat kompresor, v opačném případě ho musíte demontovat nebo ho obejít přemostěním. Také expanzní zařízení musí být odpojena nebo přemostěna ( orifice trubice nebo expanzní ventil ). Po propláchnutí by měl být vysoušeč vymontován a nahrazen novým. Kondenzátory s paralelním průtokem a mikrotrubičkami, stejně tak i výparníky nelze účinně propláchnout a měly by být vyměněny nebo zpětně propláchnuty, kdykoli nečistoty vážně poškodí systém nebo se zadře kompresor.

Pokud jde o metody proplachování, některé jsou relativně dostupné a proto stojí za zvážení. Vše závisí na vybavení servisu popř. možnosti si požadované vybavení zapůjčit. Proplachování musí být obecně účinné a nemělo by poškodit systém, k čemuž by mohlo dojít v případě použití nesprávných metod.

Mějte na paměti! U každé z těchto metod musí být zbytky proplachovacího prostředku po proplachu důkladně odstraněny a klima okruh musí být vždy důkladně vysušen, nejlépe pomocí dusíku a dlouhodobého vyvakuování. Jakmile je klima okruh řádně propláchnut a jsou vyměněny všechny potřebné komponenty, můžete pokračovat plněním předepsaného typu a objemu chladiva a oleje do okruhu. Nezapomeňte, že proplachování není laskavost, ale nutnost, která vás ušetří od opakovaných oprav po montáži nového kompresoru.

TOP 3 nejvíce doporučovaných metod proplachování

Metoda 1: Použití speciálního proplachovacího prostředku

Základem je cirkulace proplachovacího prostředku v okruhu a jeho vstřikování přímo z tlakové nádoby nebo speciálním proplachovacím strojem. Tato metoda proplachování rozpouští všechny druhy částic, kaly, těžko odstranitelné usazeniny a zbytky.

TIP: Metodu lze snadno kombinovat s vysokotlakým dusíkem, aby se proplachovací prostředek protlačil okruhem. V ideálním případě jsou komponenty v okruhu proplachovány samostatně. Tato metoda prokázala účinnost při těžko odstranitelném znečištění a navíc dusík je kromě zvýšení účinnosti proplachu velmi účinný při odstraňování vlhkosti.

Metoda 2: Chladivo a plnící stanice

Základem je cirkulace chladiva R134A / R1234yf v okruhu pomocí plničky. Plnička musí být vybavena proplachovací funkcí, speciálně navrženými filtry a nádobou na sběr nečistot. Tato metoda proplachování účinně čistí uvolněné částice, ale pro odstranění kalů a usazenin není příliš účinná.

Metoda 3: Chladivo přímo z láhve

Používá chladivo R134A / R1234yf jako čistící prostředek. Chladivo cirkuluje v okruhu zahříváním láhve. Musí být připravena další láhev na kontaminované chladivo, sada adaptérů a hadice, aby bylo zajištěno správné a pevné připojení k okruhu. Tato metoda proplachování nevyžaduje žádné další prostředky ani stroj. Účinně čistí uvolněné částice, ale pro odstranění kalů a usazenin není příliš účinná.

Proplachování hybridních & elektrických vozidel

Mnoho nových typů vozidel se systémem HVAC je založeno na řešení tepelného čerpadla s ventily a spínači zpětného toku. Před proplachováním je nutno provést OBD příkaz, který uvolní řídící ventily průtoku okruhu a umožní volný průtok proplachovacího činidla systémem. Důrazně se však doporučuje odpojit komponenty okruhu a propláchnout je samostatně, jinak nebude proplachování účinné. Některé ventilové sestavy nelze propláchnout a je nutné je vyměnit.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!