Jeep Grand Cherokee: Výmena ložiska zadného kolesa

2 júla 2021, 21:39

O vozidle Jeep Grand Cherokee model WK sa traduje, že má dobrú priechodnosť terénom a vynikajúcu ťažnú kapacitu; veľa majiteľov preto k tomuto účelu svoje vozidlá využíva. Tento článok hovorí o vozidle, ktoré malo najazdených cez 321.000 km (200.000 míľ). Majiteľ sa sťažoval, že za jazdy bolo počuť hučanie, ktoré sa zvyšovalo pri zaťažení a v zákrutách.

Po počiatočnej testovacej jazde a následnej prehliadke sa príznaky potvrdili, nepríjemný hluk vychádzal z ložiska pravého zadného kolesa, ktoré vyžadovalo výmenu.

Pre túto opravu bola vybraná predmontovaná sada ložiska kolesa febi s označením 172491. Tá sa dodáva so skrutkami kolesa aj nápravy a s predpätým a namazaným ložiskom, takže je ihneď pripravená k montáži na vozidlo. (Obr. 1)

ložiska zadního kola febi Jeep Grand Cherokee
Obrázok 1

Najprv sa muselo odmontovať koleso a potom zostava brzdového strmeňa. Ten je potom nutné vhodne uchytiť, aby sa zabránilo nadmernému namáhaniu brzdovej hadice.

Výmena ložiska zadného kolesa Jeep
Obrázok 2

Potom sa demontoval brzdový kotúč. Tým sa odhalili čeľuste parkovacej brzdy, ktoré bolo nutné tiež odstrániť. Potom sa zložili všetky pružinky a úchytky spolu s brzdovými čeľusťami. Všetky pozície boli zaznamenané pre jednoduchú opätovnú montáž. Poznámka: časti sa skontrolovali na neobvyklé opotrebenie a zvlášť starostlivo sa skontrolovalo obloženie, pretože je náchylné na odtrhnutie od kovovej časti čeľuste. Podľa potreby sa musí vymeniť.

Ovládacia páka ručnej brzdy sa zložila z lanka, prehliadla sa a skontrolovala sa nadmerná korózia a voľnosť pohybu. (Obr. 2)

Keď sa odstránili všetky brzdové súčiastky, povolili sa štyri matice, ktoré prichytávajú zostavu ložiska k náprave. Potom sa zostava ložiska vyňala, pričom snímač ABS zostal na svojom mieste. (Obr. 3) Oporná doska brzdovej čeľuste a držiak brzdového strmeňa sa však nedemontuje. Niekedy je tiež možné, že aj polos zostane na mieste, čo potom vyžaduje vysunutie ložiska a opätovné vloženie späť do diferenciálu.

Demontáž ložiska Jeep
Obrázok 3

Zatiaľ čo bolo vozidlo zdvihnuté, bolo nutné dôkladne skontrolovať brzdový strmeň a zadnú dosku (na rozdiel od pôvodnej zostavy ložiska), či nie sú poškodené a či sú všetky dosedajúce povrchy očistené.

Inštalácia ložiska Jeep
Obrázok 4

Akonáhle boli všetky diely pripravené k montáži, namontovali sa na novú zostavu ložiska spolu s tesniacim „O“ krúžkom umiestneným v drážke na ložisku (Obr. 4).

Poznámka: Ak nenasadíte tento „O“ krúžok, môže dôjsť k úniku oleja z nápravy okolo ložiska, čo má negatívny vplyv na obloženie brzdových čeľustí.

Vyčistila sa dosedajúca plocha nápravy a nová zostava ložiska sa vložila na hnaciu polos a skriňu nápravy. Potom sa lanko parkovacej brzdy pripevnilo cez zadnú dosku.

Keď bolo ložisko na mieste, dotiahli sa štyri uchytávacie matice. Čeľuste parkovacej brzdy sa znovu zmontovali s ovládačom a na všetky nevyhnutné kontaktné body medzi čeľusťami a zadnou doskou sa nanieslo mazivo vhodné na brzdy.

Brzdový kotúč a brzdový strmeň sa vyčistili a znovu zmontovali. Potom sa niekoľkokrát zošliapla nožná a parkovacia brzda, aby sa skontrolovala ich funkčnosť. Následne sa nastavilo koleso. Nakoniec sa vykonali jemné nastavenia čeľustí parkovacej brzdy.

zátka pre prístupový otvor v zadnej brzdovej doske Jeep
Obrázok 5

Poznámka: Ak je nutné akékoľvek nastavenie, zložte zátku z prístupového otvoru v zadnej doske brzdy. (Obr. 5) Potom povoľujte nastavovaciu maticu lanka parkovacej brzdy, kým nebude voľné.

Do prístupového otvoru v zadnej doske je nutné vložiť vhodný nastavovací nástroj, aby sa zasunul do zubov nastavovacieho kolesa. Otáčajte nastavovačom, kým budete pri točení celým kolesom cítiť mierny odpor.

Malým skrutkovačom zatlačte na nastavovaciu páku a potom ju pridržujte od nastavovacieho kolesa. Povoľujte nastavovač, kým budete cítiť v brzde odpor.

Opakujte nastavenia na protiľahlom kolese a potom zasuňte zátku späť. Nastavte lanko parkovacej brzdy a spusťte vozidlo dolu.

Použite parkovaciu a nožnú brzdu, aby ste sa uistili, že udrží vozidlo v kľude. Uvoľnite páku parkovacej brzdy a vykonajte skúšobnú jazdu.

Spoľahnite sa na testované náhradné diely od febi v kvalite OE. Celý sortiment ložísk kolies pre aftermarket nájdete na: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je súčasťou bilstein group, zastrešujúcej organizácie pre niekoľko ďalších silných značiek. Viac informácií nájdete na: www.bilsteingroup.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!