Riešenie febi bilstein: rozvody motora 2.0 BHDI od PSA

, 8 novembra 2021, 11:59

Motory PSA 2.0 HDI s kódovým označením DW10TDxxx sú hojne používané ako pohonné jednotky v automobiloch viacerých výrobcov. V súčasnosti používané konštrukčné verzie týchto motorov sú prispôsobené prísnym požiadavkám emisnej normy EURO 6. Z tohto dôvodu sú tiež označované ako BHDI, rad F, vďaka použitiu systému Ad-Blue, ktorý umožňuje vstrekovanie roztoku močoviny do výfukového systému za účelom zníženia emisií oxidov dusíku NOx.

Upravený je tiež vysokotlakový systém paliva do motora. Táto úprava sa premietla do spôsobu pohonu rozvodového systému. Ovládanie ventilov v motore 2.0 HDI je riadené dvoma typmi rozvodov. V motoroch BHDI je rozvod, ktorý zaisťuje pohon od kľukového hriadeľa k vačkovému výfukovému hriadeľu, remeňový. Prenos medzi vačkovými hriadeľmi sa uskutočňuje pomocou reťazového rozvodu. Výfukový vačkový hriadeľ je aktívny, hnací hriadeľom.

Podstatným rozdielom oproti predchádzajúcim konštrukciám motora je nutnosť použiť iné body nastavenia výfukového vačkového hriadeľa pri výmene rozvodov a iné pri výmene vysokotlakového čerpadla palivového systému motora.

Prvá fáza výmeny súčastí rozvodov je výmena reťaze a napináku, ktoré sú zodpovedné za prenos točivého momentu medzi vačkovými hriadeľmi. Tieto operácie možno vykonať po zložení hlavy a krytu remeňového rozvodu, obr. 1.

Peugeot Traveller s motorom 2.0 BHDI
Obr. 1. Motorový priestor vozu Peugeot Traveller s motorom 2.0 BHDI, (obr. J. Kaparuk).

Najprv sa musí motor nastaviť tak, aby bolo možné systém kľuka – piest zaaretovať na zotrvačníku pomocou čapu umiestneného v zaisťovacom otvore pod štartérom a hriadeľom výfukových ventilov na remenici. Kľukový hriadeľ treba nastaviť otočením kľúča na montážnej skrutke remenice pohonu príslušenstva, obr. 2. Kľukový hriadeľ možno otočiť po predchádzajúcej demontáži kolesa a podbehu na pravej strane, držiaku podbehu a krytu pohonu príslušenstva, obr. 2.

motor Peugeot Traveller 2.0 BHDI
Obr. 2. Držiak podbehu kolesa, kryt pohonu príslušenstva a remenice pohonu príslušenstva, Peugeot Traveller s motorom 2.0 BHDI, (obr. J. Kaparuk).

Kľukový hriadeľ sa musí otáčať rovnakým smerom ako motor za chodu. Nastavenie hnacej reťaze vačkového hriadeľa by malo zodpovedať korelácii zvýraznených článkov reťaze so značkami na reťazových kolesách. Umiestnite zvýraznené články, obr. 3, a značky na reťazových kolesách nahor. Zaistite napinák reťaze. Ďalším krokom je odstránenie remenice z hriadeľa výfukových ventilov, odpojenie batérie a demontáž vstrekovačov a krytu ložísk vačkového hriadeľa. Reťazový rozvod možno opraviť pomocou sady febi 37620, obr. 3.

Sada febi 37620
Obr. 3. Sada febi37620 na opravu reťazového rozvodu vačkového hriadeľa motora 2.0 BHDI, (Obr. Bilsteingroup).

Pri výmene reťaze a napináka je nutné overiť stav čapov vačkových hriadeľov, valčekov vahadiel, zdvíhadiel s tesnením, reťazových kolies a puzdier, ktoré centrujú kryt ložísk vačkového hriadeľa voči hlave. V prípade ich poškodenia treba chybné súčiastky vymeniť. Pri montáži nového napináka je nutné ho odblokovať. Ponuka febi pre ventilový rozvod motora 2.0 BHDI zahŕňa 15 položiek, viď online katalóg: partsfinder.bilsteingroup.com.

Diely, ktoré treba vždy vymeniť, sú: tesnenie výfukového vačkového hriadeľa febi 107976, obr. 4, a tesnenie krytu ložísk vačkového hriadeľa. Opätovné spojenie krytu ložísk s hlavou by malo byť vykonané pomocou špeciálnej tesniacej hmoty do 5 minút od nanesenia hmoty na povrch hlavy. Toto odporúčanie je podmienené zmenou konzistencie tesniacej hmoty.
Kontaktnú plochu sa odporúča dopredu očistiť a odmastiť. Tesniaca hmota by sa mala nanášať na hlavu kontinuálne v šírke 1,5 až 2,5 mm. Pri montáži hlavy je nutné použiť nové tesnenie. Dodržujte odporúčané uťahovacie momenty skrutiek a poradie uťahovania.

Tesnenie febi 107976
Obr. 4. Tesnenie výfukového vačkového hriadeľa febi107976 motora 2.0 BHDI, (Obr. Bilsteingroup).

Pri výmene súčastí remeňového rozvodu, ktorý realizuje prenos točivého momentu z kľukového hriadeľa na vačkový výfukový hriadeľ, musí byť tento hriadeľ zaistený k remenici pomocou čapu o priemere 8 mm, obr. 5a, poz. 1. Dopredu nastavená poloha kľukového hriadeľa a zodpovedajúca poloha remenice vačkového výfukového hriadeľa.

Neupravujte polohu výfukového vačkového hriadeľa pomocou čapu o priemere 6 mm, ktorý pasuje do otvoru, pozícia 2, obr. 5a a 5b, a zodpovedajúceho otvoru v hlave, položka 2′, obr. 5b. Pri výmene vysokotlakového čerpadla palivového systému motora sa používa nastavenie podľa otvorov označených 2 a 2′, obr. 5.

Nastavenie remenice motora 2.0 BHDI
Obr. 5. Nastavenie remenice výfukového vačkového hriadeľa motora 2.0 BHDI pri výmene súčastí remeňového pohonu, (obr. J. Kaparuk).

Ak nie je možné zaistiť hriadeľ výfukových ventilov k remenici kolíkom o priemere 8 mm, dochádza k posunu medzi otvormi v remenici a hlave. Táto nesúososť nesmie prekročiť 1 mm. Posun možno skontrolovať pomocou kolíka o priemere minimálne 7,5 mm. Remeňový pohon možno servisovať pomocou sady febi 103081, obr. 6. Po montáži všetkých súčastí a následnom prepojení batérie sa odporúča vykonať diagnostiku motora pomocou testra.

Sada febi 103081
Obr. 6. Sada febi103081 na opravu remeňového rozvodu motora 2.0 BHDI, (obr. Bilsteingroup).

Spoľahnite sa na náhradné diely febi v kvalite zodpovedajúcej OE. Kompletný sortiment dielov rozvodov spoločnosti bilstein group nájdete v online katalógu na adrese: www.partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje niekoľko ďalších silných značiek. Viac informácii je k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!