Výmena olejového filtra vo vozoch BMW radu 2, i8, X1 a X2 a niektorých modelov MINI

, 22 novembra 2021, 11:51

Motory použité v niektorých vozoch BMW [rad 2 (F45, F46), i8 (I12), X1 (F48), X2 (F39)] a MINI [F54, F55, F56, F57, F60] sú vybavené dvojdielnym puzdrom olejového filtra, ku ktorému je pripojená filtračná vložka ADB112108.

Puzdro má samostatný vypúšťací otvor, takže je z neho možné olej jednoducho vypustiť ešte pred vyňatím filtračnej vložky.

Olejový filter Blue Print ADB112108 je súčasťou kompletnej sady, ktorá obsahuje tiež novú vypúšťaciu zátku puzdra filtra, tesniace O-krúžky a tesniacu podložku vypúšťacej skrutky olejovej vane.

Olejový filter Blue Print ADB112108

Postup výmeny olejového filtra:

 1. Vyskrutkujte vypúšťaciu skrutku olejovej vane a nechajte olej z motora úplne vytiecť.
 2. Po nasadení novej tesniacej podložky utiahnite vypúšťaciu skrutku silou 25 Nm.
 3. Vyberte malú vypúšťaciu zátku z puzdra filtra a vypusťte zbytky oleja, ktorý tam ostal.
 4. Demontujte kryt puzdra s vložkou olejového filtra.
 5. Skontrolujte voľný pohyb regulačného ventilu oleja umiestneného v puzdre filtra.
 6. Vyberte vložku olejového filtra a veľký tesniaci O-krúžok z puzdra, ktoré potom vyčistíte.
 7. Do krytu nainštalujte novú vložku olejového filtra, ktorej správnu polohu potvrdí počuteľné cvaknutie.
 8. Nainštalujte nový veľký tesniaci O-krúžok a namažte ho motorovým olejom.
 9. Namontujte malú vypúšťaciu zátku s novým tesniacim krúžkom, ktorý by mal byť namazaný olejom. Utiahnite zátku uťahovacím momentom 5 Nm.
 10.  Nainštalujte novú vložku olejového filtra s krytom puzdra, ktorý sa musí utiahnuť točivým momentom 25 Nm.
 11.  Povoľte kryt o 180° a utiahnite ho znova momentom 25 Nm.
 12.  Naplňte motor olejom zodpovedajúcej triedy a dbajte na správnu úroveň hladiny.
 13.  Naštartujte motor a počkajte kým kontrolka tlaku oleja zhasne.
 14.  Vypnite motor a v závislosti od verzie modelu skontrolujte hladinu oleja pomocou mierky alebo odčítajte z prístrojovej dosky.
 15.  Resetujte signalizáciu pripomínajúcu vykonanie servisu.

Spoľahnite sa na testované náhradné diely v kvalite zodpovedajúcej OE od spoločnosti Blue Print. Viac technických informácií a celý sortiment dielov filtrácie nájdete na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka Blue Print je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje niekoľko ďalších silných značiek. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!