Výmena spojky na vozidle Volvo V50

, 6 decembra 2021, 14:56

Vozidlá Volvo V50 kombi a S40 sedan boli predstavené v roku 2004 a vyrábali sa s rôznymi variantmi motorov a prevodoviek až do roku 2012. Táto platforma bola spoločná s mnohými ďalšími modelmi značiek Volvo, Ford a Mazda, takže mechanické opravy tohto vozidla sa vám môžu zdať známe, aj keď tento model nie je každodenným návštevníkom nezávislých servisov.

Výměna spojky Volvo V50 kombi

Vozidlo uvedené v tomto článku je model z roku 2011, vybavený 1,6-litrovým vznetovým motorom skupiny PSA a šesťstupňovou prevodovkou GETRAG. Ide o model DRIVEe, takže je vybavený funkciou stop/štart.

Majiteľ vozidla sa sťažoval na problém s fungovaním spojky. Mal podozrenie na hydraulickú vadu spôsobenú stratou kvapaliny. Pri prvotnej obhliadke vozidla však nebol zistený žiadny zjavný únik kvapaliny z hlavného spojkového valca alebo súvisiaceho potrubia, hadíc alebo spojov. Preto padlo podozrenie, že vada spočíva v netesnosti centrálneho vypínacieho ložiska (CSC), čo si vyžiadalo demontáž prevodovky za účelom kontroly a diagnostiky.

Vozidlo bolo pristavené do servisu a otvorila sa kapota. Demontoval sa kryt motora, kryt akumulátora, akumulátor, priehradka akumulátora, zostava vzduchového filtra a tiež snímač tlaku DPF, ktorý je pripevnený k priehradke akumulátora. Tým bol umožnený prístup k hornej časti motora a prevodovke. Všetky káble pripojené k batérii boli odpojené a zaistené až do opätovnej montáže.

Keď bola horná časť prevodovky viditeľná, odpojili sa obe laná riadenia z montážnych bodov a zaistili sa. Odpojili sa tiež konektory káblového zväzku spínača spätného svetla a spínače neutrálu a prípojka hydraulického potrubia CSC. Otvorený koniec konektora bol utesnený plastovou krytkou, aby sa zabránilo úniku kvapaliny. (Obr. 1)

Výměna spojky Volvo V50 kombi postup 1

Hlavný káblový zväzok, ktorý vedie cez hornú časť prevodovky, bol uvoľnený smerom dozadu, aby sa odhalili horné skrutky prevodovej skrine. Tie sa vyňali spolu s dvomi skrutkami štartéra, ktoré sú tiež prístupné z hornej časti prevodovky.

Filter pevných častíc (DPF) treba spustiť, aby bol možný prístup k jednej z predných skrutiek prevodovej skrine. Odpojili sa káblové zväzky snímača teploty a lambda sondy a potrubie snímača diferenčného tlaku. Demontovalo sa sacie potrubie vzduchu, tepelný štít a upevňovacia svorka a potom bolo možné DPF spustiť dole, aby sa uvoľnil priestor na demontáž skrutiek prevodovej skrine. (Obr. 2)

Výměna spojky Volvo V50 kombi postup 2

Vozidlo bolo zdvihnuté do vhodnej výšky a odmontovali sa predné kolesá, čím sa uvoľnil prístup k upevňovacím skrutkám nábojov, ktoré boli tiež demontované. Potom sa odstránilo obloženie ľavého predného podbehu, aby sa zlepšila dostupnosť na demontáž prevodovky.

Vozidlo bolo pozdvihnuté, vypustil sa prevodový olej a nasledovala demontáž obidvoch guľových čapov predných spodných ramien z náboja. Potom sa vymontovala ľavá polos z prevodovky. Pravú polos drží oporné stredové ložisko, ktoré treba pred demontážou polosi odskrutkovať.

Výměna spojky Volvo V50 kombi postup 3

Následne sa vyskrutkovala posledná skrutka štartéra. Štartér sa uchytil a ponechal na mieste, pretože na demontáž tejto prevodovky nie je nutné ho úplne odstrániť. (Obr. 3)

Nasledovala demontáž uchytenia prevodovky a držiaka lanka radenia, aby bol na vyňatie prevodovky dostatočný priestor. (Obr. 4)

Výměna spojky Volvo V50 kombi postup 4

Motor sa podoprel, horný držiak prevodovky sa uvoľnil a pred oddelením prevodovky od motora sa odskrutkovali posledné skrutky prevodovej skrine. Prevodovka bola spustená na podlahu a skontrolovaná. Po prehliadke prevodovej skrine bolo jasné, že došlo k úniku cez CSC, čo spôsobilo stratu kvapaliny v spojkovom systéme a nesprávnu funkciu spojkového pedála. (Obr. 5)

Výměna spojky Volvo V50 kombi postup 5

Netesný CSC sa demontoval. Prevodová skriňa a vstupný hriadeľ sa dôkladne očistili od všetkého maziva, nečistôt a zbytkov starého obloženia predchádzajúcej spojky a pred montážou nového vypínacieho ložiska CSC (ADM53635) sa skontrolovalo tesnenie vstupného hriadeľa.

Demontoval a skontroloval sa prítlačný tanier, lamela a dvojhmotový zotrvačník (DMF). Lamela bola už na konci svojej životnosti, na povrchu prítlačného taniera aj zotrvačníka bolo množstvo vyhriatych (modrých) miest. Preto bolo nutné všetky diely vymeniť. Na túto opravu bola vybraná spojková sada (ADF123081) a dvojhmotový zotrvačník (ADBP350003). Pred montážou nového zotrvačníka sa skontrolovalo zadné hlavné olejové tesnenie, či nedochádza k úniku oleja.

Nový zotrvačník má aktualizovanú konštrukciu a je dodávaný vrátane nových skrutiek. Je nevyhnutné použiť nové skrutky, pretože majú inú dĺžku než pôvodné skrutky. Nové skrutky zotrvačníka sa dotiahli odporúčaným uťahovacím momentom a spojková sada sa nastavila a namontovala na zotrvačník.

Drážky vstupného hriadeľa prevodovky sa pri príprave na montáž ľahko namazali. (Obr. 6)

Výměna spojky Volvo V50 kombi postup 6

Prevodovka sa zarovnala s motorom a zaistila niekoľkými skrutkami. Nasledovalo opätovné pripevnenie všetkých dielov k prevodovke a všetkých ostatných dielov, ktoré boli odstránené pri demontáži prevodovky. Potom sa všetky skrutky a upevňovacie prvky poriadne dotiahli. Prevodovka sa naplnila čerstvým olejom cez kontrolnú zátku (umiestnenú na prednej strane prevodovky), kým nebola dosiahnutá požadovaná hladina a potom sa zátka znovu nasadila.
Ďalej sa nádržka brzdovej/spojkovej kvapaliny doplnila čerstvou kvapalinou a následne sa odvzdušnilo nové vypínacie ložisko CSC.
Nakoniec bola znovu namontovaná priehradka na batériu a všetka súvisiaca kabeláž. Zapojila sa batéria a osadili sa späť všetky ďalšie kryty. Nasledovalo nastavenie hodín a kontrola činnosti spojkového pedála. Potom sa vykonala testovacia jazda, aby sa overilo, že je spojka opäť plne funkčná.

Spoľahnite sa na testované náhradné diely v kvalite zodpovedajúcej OE od spoločnosti Blue Print. Celý sortiment dielov spojok nájdete na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka Blue Print je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje niekoľko ďalších silných značiek. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!