Problémy s recirkuláciou výfukových plynov pri modeli Golf VI 1.6 TDI

, 20 decembra 2021, 14:02

Systém recirkulácie výfukových plynov má priamu súvislosť s emisiami, a preto má rozhodujúci význam pri projektovaní moderných spaľovacích motorov. Úlohou systému recirkulácie výfukových plynov je privádzať výfukové plyny obtokovým potrubím späť do sacieho systému a dodať ich do palivovej zmesi, aby došlo k zníženiu emisií NOx, ktoré sú pre človeka toxické. AGR moduly, zodpovedné za túto činnosť, mávajú často problémy a príkladom toho je motor VAG 1.6 TDI, dobre známy tiež z Octavie.

Systémy recirkulácie výfukových plynov moderných spaľovacích motorov majú modulárnu konštrukciu. Konštrukčne integrujú riadiace a výkonné systémy a pre zvýšenie účinnosti majú vlastný systém chladenia. Príklad takého modulu je modul febi č. 100562 (OE č. 03L 131 512 DQ) určený pre koncernové motory 1.6 TDI (66 kW) s označením CAYB, ktoré sa montovali napríklad do vozu VW Golf VI (5K1) vyrábaného od 02/2009 do 11/2012, obr. 1.

AGR modul febi
Obr. 1. AGR modul (febi100562) určený pre koncernové motory 1.6 TDI (66 kW) s označením CAYB, ktoré sa montovali napríklad do vozu VW Golf VI (5K1) vyrábaného od 02/2009 do 11/2012, (obr. Bilstein group)

Nesprávna funkcia systému recirkulácie výfukových plynov v motore 1.6 TDI (66 kW) s označením CAYB sa prejavuje nasledujúcimi chybami, ktoré je možné diagnostikovať:

  • P040000 – chybná funkcia systému recirkulácie výfukových plynov,
  • P040100 – obmedzený prietok výfukových plynov systémom,
  • P040200 – zvýšený prietok výfukových plynov systémom,
  • P040300 – chybná funkcia ventilu recirkulácie výfukových plynov umiestneného v AGR module.

Na tieto chybové kódy má vplyv funkčnosť elektromagnetického ventilu, obr. 2, ktorý je zodpovedný za podtlakovú reguláciu prietoku výfukových plynov do chladiaceho systému AGR modulu.

Elektromagnetický ventil febi
Obr. 2. Elektromagnetický ventil na ovládanie chladiaceho systému AGR modulu (febi45698) používaný v systémoch recirkulácie výfukových plynov motorov 1.6 TDI (66 kW) s označením CAYB, ktoré sa montovali do vozu VW Golf VI (5K1) vyrábaného od 02/2009 do 11/2012, (obr. Bilstein group)

Elektromagnetický ventil na ovládanie chladiaceho systému AGR modulu má dvojkolíkový elektrický konektor. Diagnostika spočíva v organoleptickej kontrole ventilu, elektrickej inštalácie a poistiek na možné mechanické poškodenie a vyhorenie. V dvojkolíkovom konektore je pin 1 zodpovedný za napájanie.

Napájacie napätie medzi kolíkom 1 (+) a zemou na strane káblového zväzku (zväzok odpojený) a pri zapnutom zapaľovaní by malo byť medzi 12 a 15 V.

Potom sa kontroluje hodnota odporu medzi kontaktmi ventilu. Meranie odporu sa vykonáva pri vypnutom zapaľovaní a odpojenom elektrickom zväzku. Hodnota odporu by sa mala pohybovať medzi 25 až 45 Ω. Funkčnosť ventilu je založená na modulových signáloch. Charakteristiku U = f(t) riadiacich signálov možno skontrolovať pomocou osciloskopu pripojeného medzi kontaktmi 1 a 2 konektora elektrického systému pri bežiacom motore. Činnosť elektromagnetického ventilu ovládania chladiaceho systému AGR modulu je zreteľne počuteľná.

Nesprávna funkcia ventilu aj cez dosiahnutie vyššie uvedených parametrov môže byť známkou poruchy ventilu, poškodenia riadiaceho modulu, skratu alebo prerušenia napájacieho obvodu.

Spoľahnite sa na náhradné diely febi v kvalite zodpovedajúcej OE. Kompletný sortiment dielov motora spoločnosti bilstein group a viac technických informácií  nájdete v online katalógu na adrese: www.partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje niekoľko ďalších silných značiek. Viac informácii je k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!