Príznaky poruchy a oprava snímače polohy kľukového hriadeľa

11 apríla 2022, 11:26

Porucha snímača polohy kľukového hriadeľa môže byť pre vodiča veľmi nepríjemná. Snímač môže zlyhať v dôsledku viacerých faktorov. Poruchu môže spôsobiť aj impulzné koleso alebo inštalácia nesprávneho zotrvačníka. Ako skontrolovať snímač kľukového hriadeľa?

Mechanici by měli být připraveni na to, že porucha jednoho snímače může způsobit celou řadu velmi vážných problémů s vozidlem. To je případ snímače polohy klikové hřídele. Problémem tohoto snímače je, že příznaky jeho poruchy jsou nejednoznačné. Mohou také indikovat zcela jiné problémy. Příčinu závady lze přesněji určit pouze pomocí diagnostického zařízení.

Snímač polohy klikové hřídele se někdy označuje jako snímač CKP (z anglického CKP Sensor neboli Crankshaft Position Sensor). Používá se také název snímač otáček a polohy klikové hřídele.

Jaká je úloha snímače polohy klikové hřídele?

Snímač polohy klikové hřídele je nezbytný pro řízení vstřikování paliva (u zážehových a vznětových motorů) a časování zapalování (u zážehových motorů). Přenáší do řídicí jednotky motoru informace o otáčkách klikové hřídele a úhlové poloze hřídele. Snímač polohy klikové hřídele má malé rozměry a skládá se ze tří součástí: měřicí hlavy/feromagnetického jádra, malého těla s montážním otvorem (pro jeden nebo dva šrouby) a připojovací zásuvky pro signální kabel.

Montuje se do blízkosti setrvačníku. Senzor spolupracuje s impulzátorem, který se také nazývá impulzní nebo signální kolo. Poslední použitý název nejlépe odráží konstrukci této součástky.

Impulzátor je kovové kolo. Jak vypadá? Může mít obdélníkové zářezy. Jeden ze zářezů je větší a označuje polohu klikového hřídele. Může mít také kruhové zářezy. Jeden dodatečný označuje polohu klikového hřídele. Signální kolo může být namontováno přímo na klikové hřídeli nebo může být namontováno na setrvačníku.

Používají se dva typy snímačů: indukční a Hallovy snímače.

Jak funguje snímač polohy klikové hřídele? Otáčení signálního kola s obdélníkovými zářezy způsobuje změny magnetického pole.

Změny magnetického pole vyvolávají v senzoru napěťové signály. Větší zářez na signálním kole způsobí větší napěťový signál. Tyto signály jsou přenášeny do řídicí jednotky motoru prostřednictvím signálního kabelu.

Snímač polohy klikové hřídele: příznaky poruchy

Jaké jsou příznaky vadného snímače polohy klikového hřídele? Nejvíce jsou patrné při startování pohonné jednotky. Jedná se o:

 • Problémy se startováním motoru.
 • Někdy je úplně nemožné nastartovat motor.

Vadný snímač polohy klikového hřídele způsobuje za jízdy následující:

 • Přechod motoru do nouzového režimu.
 • Omezení otáček motoru na max. 3500 otáček za minutu.

Příznakem poruchy je také uložení chybového kódu do paměti řídicí jednotky a rozsvícení kontrolky check engine.

Porucha snímače polohy klikové hřídele – jaký chybový kód se objeví?

Co lze přečíst po připojení diagnostického přístroje? Většinou chybový kód PO335. Neznamená to však vždy poruchu snímače polohy klikové hřídele.

Chybový kód PO335 může také indikovat problémy se signálním kolem, poškození rozvodového řemene nebo problémy se signálním kabelem snímače. Kabel může být odpojený, přerušený nebo mohlo dojít ke zkratu.

Proč se porouchá snímač polohy klikové hřídele?

Roman Wierzbowski, Category Manager společnosti Hella, vysvětluje: „Existuje několik důvodů, proč může dojít k poruše snímače klikového hřídele. Vnitřní zkrat ve snímači, poškození signálního vodiče nebo mechanické poškození impulzního kola. Snímač může také selhat, pokud je jeho jádro znečištěno kovovými otřepy nebo jinými nečistotami. U indukčních snímačů mohou být zdrojem poruchy problémy se stíněním kabelu. Snímač však může být také mechanicky poškozen. K tomu dochází, když se oslabí jeho upevnění a měřicí prvek začne narážet na signální kolo apod. Vyskytly se také případy, kdy byl do vozu namontován nový setrvačník se signálním kroužkem. Setrvačník se do vozu vešel, ale signální kroužek byl jiný. V důsledku toho nefungoval snímač klikového hřídele a motor nebylo možné vůbec nastartovat. Je třeba na to brát zřetel při montáži nového setrvačníku.“

Snímač polohy klikové hřídele: kontrola

Jak popořadě zkontrolovat snímač polohy klikové hřídele?

 • Připojte diagnostické zařízení a odečtěte chybový kód.
 • Zkontrolujte typ použitého snímače. Pokud má snímač dvoukontaktní připojení, jedná se obvykle o indukční snímač. Zkontrolujte typ snímače podle technických informací výrobce vozidla.
 • Zkontrolujte stav elektrických konektorů a signálního kabelu, zda nejsou mechanicky poškozeny (oděrky, přerušení).
 • Zkontrolujte, zda není znečištěno jádro snímače (měřicí prvek).
 • Zkontrolujte stav impulzního kola (kroužku) – nemělo by být znečištěné. Příčinou selhání jsou obvykle ulomené obdélníkové zuby. Nebo špatný výběr kola pro konkrétní model motoru (po výměně).
 • Dbejte na upevnění snímače.
 • Pokud se příčinu poruchy dosud nepodařilo zjistit, zkontrolujte snímač ohmmetrem. U dvoukontaktního snímače zkontrolujte vnitřní odpor, zkrat na zem (mezi jedním z kontaktů a karoserií) a signál (měl by být sinusový).
 • V případě Hallova snímače zkontrolujte napájecí napětí a obdélníkový signál. V případě Hallova senzoru nepoužívejte ohmmetr!

Výměna snímače polohy klikové hřídele

 • Vypnutí zapalování.
 • Demontáž dílů, které brání přístupu ke snímači.
 • Odpojení zástrčky, odstranění šroubu, vyjmutí snímače.
 • (v případě potřeby) Demontáž starého signálního kola
 • (v případě potřeby) Nainstalujte nové signální kolo.
 • (v případě potřeby) Vyčistěte místo instalace snímače.
 • Instalace nového snímače a jeho nastavení do polohy určené montážním šroubem nebo aretací. Utáhněte montážní šroub správným utahovacím momentem. Dbejte na správnou vzdálenost od impulzního kola.
 • Připojení signálního kabelu.
 • Instalace všech ostatních součástí.
 • Odstranění chyb z paměti řídicí jednotky.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!