Ako správne servisovať systém SCR

6 mája 2022, 15:34

Prakticky vo všetkých kútoch sveta sú vznetové motory ťažkých nákladných vozidiel zodpovedné za nadmerné emisie NOx a súvisiace zdravotné problémy. Správnym spracovaním výfukových plynov je však možné obmedziť vypúšťanie týchto nebezpečných zlúčenín. Selektívna katalytická redukcia (SCR) je najnovšia technológia, ktorú používa mnoho výrobcov vozidiel a ktorá vďaka použitiu amoniaku NH3 ako redukčného činidla umožňuje znížiť množstvo emitovaných NOx.

Systémy SCR v moderných vozidlách pracujú s roztokom zloženým z 32,5 % močoviny a 67,5 % demineralizovanej vody. Tento roztok je známy ako AdBlue®. Značka AdBlue® je registrovaná Nemeckým zväzom automobilového priemyslu (VDA). Výrobok nie je škodlivý, pretože je biologicky odbúrateľný, netoxický a rozpustný vo vode. V katalyzátore SCR rozkladá AdBlue® oxidy dusíka NOx obsiahnuté vo výfukových plynoch vznetového motora na dusík N2 a vodnú paru H2O, teda látky obsiahnuté bežne v atmosfére:

  • AdBlue® sa vstrekuje do prúdu výfukových plynov prúdiacich ku katalyzátoru SCR.
  • Pri vysokej teplote sa močovina rozkladá na amoniak NH3.

V dôsledku chemickej reakcie s amoniakom v katalyzátore SCR sa oxidy dusíka vzniknuté spaľovaním v motore premieňajú na dusík N2 (neškodný plyn, ktorý je hlavnou zložkou vzduchu, ktorý dýchame) a vodu H2O.

funkcia systému SCR

Spoľahlivá prevádzka SCR závisí tiež od filtrov močoviny

Filter AdBlue febi
Filter močoviny AdBlue s tesnením a ďalšími súčiastkami

Každý systém selektívnej katalytickej redukcie (SCR) je vybavený filtrom močoviny AdBlue, známym tiež ako filter AdBlue®. S jeho pomocou sa zabráni vniknutiu nečistôt obsiahnutých v kvapaline AdBlue do meracieho prvku. Tým je zachovaná dlhá životnosť citlivých súčastí systému SCR. Kapacita zachytávania nečistôt a intervaly výmeny sú podobné ako pri dieselových filtroch.

Niektoré filtre AdBlue sú vybavené kompenzačnými prvkami. Tieto pružné vložky zabraňujú poškodeniu systému alebo filtra tým, že zmenšujú voľný priestor v jeho obale a absorbujú tlakovú silu vznikajúcu pri rozpínaní vodného roztoku močoviny, ktorý pri nízkych teplotách zamŕza.

Včasný servis pomáha predchádzať problémom

Ak sa filter AdBlue upchá nečistotami alebo ak systém katalytickej redukcie SCR nepracuje správne v dôsledku opomenutia servisu alebo poškodenia súčiastok, prejde riadiaca jednotka motora do núdzového režimu, čím sa zníži výkon. Ak problém nebude odstránený, bude možné dôjsť do najbližšieho servisu len pomalou rýchlosťou. V takom prípade je možné núdzový režim vypnúť len po riadnom servise/oprave systému SCR v špecializovanom servise.

Rad filtrov AdBlue značky febi zahŕňa viac ako 20 referencií a pokrýva 97 % vozidiel „veľkej európskej 7“ a ázijských výrobcov. Filtre majú patentované kompenzačné prvky, ktoré chránia pred poškodením v dôsledku zamrznutia. Vysoká kapacita filtra chráni citlivý systém SCR a umožňuje dlhé intervaly výmeny a krátke prestoje.

Ďalšie súčasti systému SCR

Ďalšími kľúčovými súčasťami systému SCR sú senzory NOx. Monitorujú funkciu a účinnosť systému SCR meraním koncentrácie dusíka a kyslíka vo výfukových plynoch. Údaje zo snímača NOx sa používajú na výpočet dávky AdBlue® potrebnej pre optimálnu katalytickú redukciu.

senzory NOx febi

Senzory NOx majú obmedzenú životnosť. V dôsledku starnutia spôsobeného elektrolytickou oxidáciou materiálu senzora z oxidu zirkoničitého. S postupom času sa spoľahlivosť merania znižuje. Tiež extrémne zmeny teplôt skracujú životnosť, pretože tento materiál má extrémne porézny a tvrdý povrch a je veľmi citlivý na teplotu. Preto sa po určitej dobe, keď sa merania stávajú stále menej spoľahlivými, zobrazí správa o poruche.

febi náhradné diely pre systémy SCR

Životnosť senzorov závisí od množstva faktorov a nie je ju možné predom predvídať ani určiť. Okrem senzorov NOx, kvapaliny AdBlue® a filtrov ponúka spoločnosť febi tiež mnoho ďalších náhradných dielov pre systémy SCR, ako sú zátky nádrží, meracie moduly a snímače teploty výfukových plynov.

Spoľahnite sa na náhradné diely febi v kvalite zodpovedajúcej OE. Kompletný sortiment dielov spoločnosti bilstein group a viac technických informácií nájdete v online katalógu na adrese: www.partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje niekoľko ďalších silných značiek. Viac informácii je k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!