Bosch: Tepelný manažment

23 septembra 2015, 9:52

Inteligentné kúrenie Bosch predĺži dojazd elektromobilov až o 25 percent. Optimálna klíma pre interiér aj akumulátor.

O dojazde elektromobilov, najmä v zimných mesiacoch, sa vedú dlhé diskusie. Po zapnutí kúrenia sa dojazd mnohých elektromobilov ešte výrazne skráti. "Inteligentný tepelný manažment Bosch posúva elektromobily o výrazný kus ďalej, a to je myslené doslova," hovorí Dr. Rolf Bulander, člen predstavenstva Robert Bosch GmbH a vedúci obchodnej oblasti Mobility Solutions. V zimnej mestskej prevádzke možno dojazd predĺžiť až o 25 percent, než by bolo nutné čokoľvek meniť na akumulátore. Bosch teraz predstaví systém pripravený do sériovej výroby po prvýkrát na IAA 2015 vo Frankfurte nad Mohanom. 

Bosch vyvinul úplne nové riešenie pre elektromobily. Teplo a chladenie hrá u pohonov napájaných z akumulátora výrazne väčšiu úlohu než pri benzínových alebo naftových motoroch. Chýba tu totiž spaľovací motor, ktorý vydáva veľké prebytky tepla. Interiér je preto vykurovaný čisto elektrickým systémom. K tomu potrebná elektrická energia je odoberaná z akumulátora. To má vplyv na dojazd. Približne polovica energie uloženej v akumulátore sa v zime alebo v lete spotrebuje na vykurovanie či klimatizáciu interiéru. Akumulátor okrem toho vyžaduje konštantnú prevádzkovú teplotu cca 35 stupňov Celzia, aby mohol optimálne napájať pripojené spotrebiče. Samotný akumulátor preto potrebuje tiež elektricky poháňanou klimatizáciu. 

Princíp tepelného čerpadla sa zhoduje s domácou chladničkou
Nový tepelný manažment Bosch rozdeľuje teplo a chlad výhradne prostred-níctvom chladiacej kvapaliny. Toto je dosiahnuté tepelným čerpadlom v kombinácii s čerpadlami a ventilmi chladiaceho okruhu. Princíp tepelného čerpadla poznajú spotrebitelia zo svojej chladničky. Toto zariadenie vytvára vo vnútri chlad a teplo vznikajúce pri tomto procese uniká do kuchyne. Tepelné čerpadlo s elektrickým výkonom 1000 W vytvára množstvo tepla, ktorému zodpovedá tepelný výkon 2000 až 3000 W. To je dvakrát viac ako u tradičného prídavného vykurovania. Tepelné čerpadlo pritom vyrába vždy rovnaké množstvo chladu aj tepla.

Teplo a chlad vo vozidle je prostredníctvom systému citlivo riadených čerpadiel a ventilov pohlcované chladiacou kvapalinou v mieste svojho výskytu a prepravuje ich na miesto potreby. Vďaka inovatívnemu využitiu odpadového tepla elektromotora a výkonovej elektroniky, ako aj riadenej recirkulácii vzduchu s odvlhčovaním vzduchu, je navyše znižovaná potreba chladu a tepla.

Systém využíva existujúce komponenty
Čerpadlo využíva neveľké množstvo tepla, ktoré vzniká v elektromobile. Pri napájaní elektromotora elektrickou energiou sa uvoľňuje teplo. Tiež pri premene kinetickej energie na elektrickú energiu a jej ukladanie do akumulátora vzniká teplo, ktoré je možné využiť. Zároveň je to prípad, kedy musí byť akumulátor chladený, aby bol udržiavaný pri optimálnej prevádzkovej teplote. Jednotlivé komponenty systému pochádzajú v značnej miere už z existujúcich sériových aplikácií. Vďaka tomu je možné elektromobily vo veľmi krátkom časovom horizonte technicky výrazne vylepšiť. S inteligentným systémom riadenia spotreby tepla uvádza Bosch na trh predovšetkým dôležité dopravné riešenia pre budúce elektromobily, pretože najmä budúce generácie vozidiel s elektrickým pohonom sú odkázané na účinný klimatizačný systém. 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!