Jak se vyhnout nejčastějším problémům se zapalováním?

4 apríla 2021, 17:23

Protože je většina problémů se svíčkami způsobena vnějšími faktory, připravila pro motoristy společnost NGK SPARK PLUG několik tipů a triků, jak se vyhnout nejčastějším chybám spojeným se zapalováním.

Firma NGK SPARK PLUG, přední výrobce dílů zapalování a snímačů, poskytuje zákazníkům zákonnou záruku na své výrobky, samozřejmě včetně svých zapalovacích a žhavicích svíček. Všechny vrácené produkty se podrobují diagnostickým testům, aby bylo možné zjistit příčinu poruchy, bez ohledu na to, zda se jedná o výrobní vadu nebo vnější faktory. A to i přesto, že jsou výrobní vady velmi vzácné a prakticky se blíží nule, zejména u zapalovacích a žhavicích svíček. U obou typů svíček jsou téměř všechny reklamace způsobeny vnějšími faktory, jako jsou nesprávná montáž, usazeninami uhlíku nebo poruchou motoru. To je velmi dobrá zpráva pro firmu, ale mnohem méně příjemná pro zákazníka, který někdy musí vynaložit vysoké náklady za opravu.

Jak zabránit usazování uhlíku na zapalovacích svíčkách

Znečištění uhlíkem je zdaleka nejčastějším problémem se zapalovací svíčkou. V takovém případě jsou bohužel reklamace zamítnuty, protože hromadění usazenin je způsobeno vnějšími faktory, nikoli výrobní vadou. Když je zapalovací svíčka znečištěná, koncovka izolátoru odvádějící přebytečné teplo se pokrývá palivem, olejem nebo sazemi, což způsobuje nepravidelný chod nebo problémy s nastartováním.

Zapalovací svíčka NGK

„Takzvaná jiskra pak místo vyplnění mezery mezi elektrodami a normálního zapálení směsi vzduchu a paliva sklouzne po znečištění a způsobí, že napětí bude proudit podél špičky izolátoru ke kovovému tělu svíčky (zem)“ – říká Dawid Pauszek, Manager Technical Support Aftermarket Eastern Europe v NGK SPARK PLUG EUROPE.

„Častým důvodem tohoto problému může být nesprávná tepelná hodnota zapalovací svíčky, nedokonalý proces spalování v motoru a nepříznivé jízdní podmínky, jako jsou nízké otáčky a krátký kilometrový nájezd,” – objasňuje expert.

„Zapalovací svíčka musí dosáhnout teploty 450 °C, aby se zahájil proces samočištění uhlíkových usazenin. Pravidelná jízda nízkou rychlostí a na krátké vzdálenosti jí neumožňuje dosáhnout této teploty potřebné k odstranění znečištění,” – varuje.

Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak tomu zabránit. Expert NGK SPARK PLUG doporučuje „průběžně ověřovat, že směs vzduchu a paliva v motoru je správná, pravidelně kontrolovat opotřebení součástí zapalování, jako jsou kabely, cívky a koncovky, čas od času jet vyšší rychlostí a na delší vzdálenost a používat zapalovací svíčky se správnou tepelnou hodnotou”.

Zajímavým faktem je, že některé znečištěné svíčky zaslané k reklamaci získají po vyčištění opět plnou účinnost. „To dokazuje, jak obrovskou roli výše zmíněné vnější faktory hrají v životnosti zapalovacích svíček a stavu motoru. Výměna svíček problém vyřeší pouze dočasně, ve skutečnosti ho jen na chvíli oddálí,” – vysvětluje Dawid Pauszek.

Klíčový točivý moment

Dalším častým důvodem pro zamítnutí reklamace je, že při instalaci zapalovací svíčky byl použit nesprávný utahovací moment. Pokud je točivý moment příliš nízký, může dojít ke snížení komprese v motoru a přehřátí zapalovací svíčky. Kromě toho se izolátor a centrální elektroda mohou v důsledku vibrací také zlomit.

Na druhou stranu, pokud je krouticí moment příliš vysoký, může dojít k deformaci kovového tělesa svíčky, což ovlivní odvod tepla. Mohlo by dojít k přehřátí a roztavení elektrod a v důsledku toho dokonce k poškození motoru.

„Je velmi důležité utáhnout zapalovací svíčku správným utahovacím momentem,” říká Dawid Pauszek. „Nejprve očistěte otvor pro svíčku od mastnoty a nečistot. Poté lehce zašroubujte zapalovací svíčku, dokud se těsnění nedotkne hlavy válců. Pak dotáhněte zapalovací svíčku požadovaným utahovacím momentem. Pokud se používá běžný klíč, utáhněte ji do určeného úhlu.”

Použití správného klíče pro instalaci zapalovací svíčky je dalším důležitým a podceňovaným faktorem. „Optimální násadka by měla na svíčku dobře pasovat,“ vysvětluje Dawid Pauszek. „Použití nekvalitní násadky může během montáže poškodit keramický izolátor svíčky a způsobit vynechávání zapalování.”

Mělo by se také pamatovat na to, že některá auta vyžadují pro správnou instalaci zapalovací svíčky nestandardní nářadí. „Naše reklamační oddělení přijímá stále více a více zapalovacích svíček ZKBR7A-HTU, které byly poškozené nebo špatně fungovaly. Všechny tyto svíčky byly používány v motorech BMW: čtyřválcovém N43 nebo šestiválcovém N53,” říká expert. „Na těchto motorech jsou zapalovací svíčky instalovány pod úhlem větším než 5°. Montáž zapalovacích svíček na tyto konkrétní motory lze provést pouze pomocí speciálního klíče. Testy, které jsme provedli na reklamovaných svíčkách, ukázaly, že tento požadovaný nástroj nebyl použit, což znamená, že jsme bohužel museli reklamace zamítnout”.

Výměna žhavicích svíček

Poškozené vstřikovače nesprávně transportují, dávkují a rozprašují palivo, což zvyšuje teplotu spalování, příliš vysoké napětí způsobené vadným regulátorem nebo nečistoty v montážním otvoru svíček jsou nejčastějšími příčinami selhání žhavicích svíček u vznětových motorů. Ty pak vyžadují výměnu svíčky, což může rovněž způsobovat problémy.

Žhavicí svíčka NGK

Podle Dawida Pauszeka se však těmto poruchám lze vyhnout přijetím vhodných preventivních opatření. „Pokud potřebujete vyměnit žhavicí svíčku, doporučuji kápnout kolem každé svíčky trochu syntetického motorového oleje a nechat jej působit alespoň týden. To snižuje riziko destrukce svíčky a usnadňuje její vyjmutí,“vysvětluje.

“Před výměnou žhavicích svíček je dobré zahřát motor, protože pak je snazší je odšroubovat. Musíte také použít vhodný klíč, který umožní nastavení požadovaného utahovacího momentu. Po vyjmutí svíčky je vhodné použít výstružník naplněný nesilikonovým mazivem k očištění každého montážního otvoru od usazenin uhlíku. Poté by měla být nová žhavicí svíčka zašroubována rukou a utažena klíčem správným utahovacím momentem,“ doporučuje expert.

Výhody testování produktů vrácených v záruce

Přestože testy prováděné na svíčkách vrácených v záruce hrají velmi důležitou roli při zjišťování příčiny závady, pan Pauszek také poukazuje na další důležité výhody: „Umožňují nám zlepšovat kvalitu našich výrobků, ale také pomáhají vzdělávat naše zákazníky v tom, jak ušetřit peníze udržováním svých aut v dobrém stavu.”

“Každému, koho toto téma zajímá a chtěl by se dozvědět více, doporučuji navštívit web www.tekniwiki.com, což je technická platforma NGK SPARK PLUG. Tato interaktivní stránka poskytuje podrobné, ale snadno srozumitelné informace o tom, jak opravit, demontovat a nainstalovat všechny naše produkty,“zdůrazňuje expert.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!