Řemenice klikové hřídele: Proč se kazí a na co si dát pozor?

29 septembra 2023, 16:29

Při pohledu na součásti motoru, které hrají při jeho provozu rozhodující roli, byste měli věnovat zvýšenou pozornost především řemenicím klikové hřídele. Jaké jsou typy řemenic, proč se mohou porouchat a na co si dát pozor při montáži se můžete dozvědět v článku společnosti Corteco.

Za chodu motoru zážeh jednoho válce způsobí okamžité roztočení klikové hřídele. Současně se zpomaluje, protože v dalším válci dochází ke kompresi směsi vzduchu a paliva potřebné pro další zážeh.

Neustálé zrychlování a zpomalování klikové hřídele generuje torzní napětí a vibrace a mění hřídel na harmonický oscilátor. Za situace, kdy na klikovou hřídel a komponenty s ní spojené působí tyto síly, je nutné je tlumit. Pokud je zatížení příliš vysoké, může dojít k poškození nebo dokonce zlomení hřídele nebo souvisejících součástí.

Jedním z řešení pro minimalizaci vibrací u některých motorů může být přidání hmoty do sestavy klikové hřídele, na druhé straně tento přístup zvyšuje rotační hmotnost klikové hřídele a celkovou hmotnost vozidla, což není žádoucí. Druhou metodou, nejvíce oblíbenou, je použití řemenice klikové hřídele.

Tlumič torzních vibrací se v zásadě skládá ze dvou částí: setrvačné hmoty a složky pohlcující energii. Setrvačná hmota je složena ze dvou součástí – vnějšího kroužku, který může mít drážky pro pomocný řemen, a vnitřního náboje, který je spojen s klikovou hřídelí pro přenos pohonu na řemen. Mezi těmito dvěma prvky je pružná hmota (guma nebo elastomer), která absorbuje vibrace a nerovnoměrný chod vytvořený uvnitř motoru a působí jako boxovací pytel pro klikovou hřídel.

Existují dva různé typy pružných řemenic, kterým by se mělo odborně říkat pružný tlumič torzních vibrací (TVD).

standardní řemenice klikové hřídele

Jedním z nich je běžná standardní řemenice, kde je mezi dvěma kovovými díly prvek rozptylující energii, kterým je pryž nebo elastomerní směs. Tento gumový prstenec zajišťuje relativní pohyb dvou kovových částí, takže se mohou vychýlit o 1 až 2°, aby absorbovaly vibrace klikové hřídele.

odpružená řemenice klikové hřídeleDalším je „komplexní“ odpružený tlumič torzních vibrací (TVDC). Skládá se ze dvou prvků, harmonického vyvažovače a izolátoru vibrací. Harmonický vyvažovač je jako standardní TVD bez drážek pro řemen a absorbuje vibrace klikové hřídele. Druhým prvkem je izolátor vibrací, který absorbuje a izoluje vibrace generované pomocným řemenem. Když se prvek rozptylu energie ohýbá, přeměňuje se pohyb na teplo.

Na první pohled se harmonický tlumič může zdát jednoduchý, ale dopasovat tento díl pro specifický motor v určitém rozsahu otáček je velmi komplikovaná záležitost.

Nejsložitější a nejúčinnější TVDC je řemenice typu Visco. V části, která je harmonickým vyvažovačem, je místo gumového prvku velmi viskózní silikonový olej. Kroužek setrvačné hmoty volně plave ponořený v silikonovém oleji uvnitř komory. Zde se využívá jevu viskozitního tlumení.

odpružená řemenice klikové hřídele Visco

První známky poškození/náznaky potíží

 • Vibrace motoru

Pokud cítíte z motoru podivné vibrace a v řídicí jednotce se nezobrazuje žádná chyba, zkontrolujte řemenici a její uchycení.

 • Nesprávný chod motoru na volnoběh

Řemenice je navržena tak, aby zvládala široký rozsah rychlostí. Některé z nich mají nejvíce práce při volnoběžných otáčkách. Pokud je řemenice poškozená, chod motoru při volnoběhu může být nepravidelný. To je způsobeno nadměrným pohybem tlumicí části.

 • Nesprávná funkce rozvodu motoru

Pokud je spojení pryžového kroužku oslabené nebo se kovový kroužek oddělí od pryžového kroužku, mohou se časovací značky posunout. To lze zjistit porovnáním časovacích značek na ventilovém rozvodu. Pokud řemenice nemá značku k poloze klikové hřídele, lze ji vyznačit na náboji a vnějším kroužku. Nesouosost těchto značek lze snadno zkontrolovat pomocí stroboskopu.

 • Opotřebované okraje řemene

Vnější kroužek se může osově vychýlit natolik, že drážky již nebudou v jedné rovině s ostatními součástmi systému pohonu. Drážky řemenice mohou být nerovnoměrně opotřebované.

 • Poškození převodovky

Pokud řemenice již nedokáže absorbovat vibrace, začnou se destruktivní síly přenášet přímo na převodovku. Vibrace mohou poškodit vstupní hřídel, ložiska, převody a další součástky. V extrémních případech může dojít k poškození ozubených kol diferenciálu.

 • Porucha alternátoru nebo servo čerpadla

Klasická řemenice se může relativně otočit pouze o 1 nebo 2°, což zatěžuje ostatní spolupracující díly, jako je napínák řemene nebo řemenice alternátoru. Odpružená řemenice se může vůči sobě natočit až o 10°, čímž absorbuje ještě větší zatížení způsobené prací motoru.

poruchy řemenice klikové hřídele

 • Uvolnění připojení řemenice

Pokud spojení mezi řemenicí a klikovou hřídelí vykazuje vůli, neznamená to, že je řemenice vadná. Příčinou může být opotřebovaná drážka nebo kliková hřídel.

 • Objevil se pískavý zvuk

Vadná řemenice může při otáčení vydávat pískavý zvuk, který nelze odstranit opravou napnutí řemene. Tento zvuk mohou vydávat i jiné komponenty, které pohání stejný řemen.

 • Příliš velký pohyb napínáku/”plácání” řemene

Pokud pružný tlumič vibrací přestane správně fungovat, vibrace se přenesou na napínák. To se projevuje chvěním ramene napínáku. Stejný efekt nastane, když se poškodí řemenice alternátoru.

 • Oddělila se část kliky nebo se klika zlomila

Scénář je následující: u motoru došlo ke katastrofální poruše klikové hřídele, ložiska nebo ojnice. Byl nainstalován nový motor a stará řemenice. Brzy se porouchá i nový motor. Před opětovnou instalací vždy zkontrolujte starou řemenici.

Proč se řemenice porouchají?

 • Problémy s motorem

Je možné, že se řemenice poškodí v důsledku problémů se zapalováním, protože se změnily síly působící na kliku. Problém by mohl vzniknout také na vyvažovací hřídeli.

 • Teplo

Elastomerové součásti řemenice přeměňují vibrace na teplo. Během tohoto procesu se teplota uvnitř elastomeru začne zvyšovat a proces vulkanizace opět začne. Nadměrné vibrace mohou být důsledkem špatného vstříknutí elastomeru. Pokud se teplo nedaří odvádět, guma časem vulkanizuje. Mimo jiné také proto se používají větrací otvory.

 • Únik oleje

Přirozeným nepřítelem harmonického tlumiče je olej a jiné kapaliny. Tlumicí prvek na řemenici klikové hřídele je vyroben z přírodního kaučuku (NR) nebo EPDM. Nefunkční těsnění klikového hřídele může potřísnit pryžové nebo elastomerové části tlumiče olejem a způsobit jeho poškození. Také díly, jako jsou netěsné ventilové víko, servo čerpadlo nebo olej v kompresoru klimatizace, mohou způsobit bobtnání, smršťování nebo praskání pryže. Kapaliny mohou také způsobit oslabení vazby mezi kovem a pryží.

 • Praskání

Vnější nebo vnitřní kroužky setrvačné hmoty se mohou zlomit a způsobit oddělení kroužku z řemenice. To se stává zřídka, ale u některých vozidel je to stále možné. V takovém případě může dojít k vážnému poškození mnoha okolních součástí, například chladiče.

 • Zhoršení vlastností gumy

Materiály uvnitř řemenice se vlivem ozónu, ohýbání a tepla pomalu rozkládají. U většiny vozidel vydrží řemenice po celou dobu životnosti vozidla. Pryž na řemenici by neměla mít praskliny, puchýře nebo se smršťovat.

 • Chyby při demontáži

K demontáži řemenice z vozidla vždy používejte správný postup a nářadí. Pro výměnu rozvodového řemene je u většiny vozidel nutné demontovat i řemenici. Nejdůležitější je pamatovat na to, že na vnější kroužek nikdy nesmíte tlačit ani se ho pokoušet sundat kladivem.

K instalaci řemenice vždy používejte vhodné nářadí

 • Chyby při montáži

Při montáži řemenice by se nikdy nemělo používat kladivo. Mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí. K instalaci řemenice vždy používejte vhodné nářadí. Nevhodné nástroje mohou poškodit ji nebo klikovou hřídel. Nejčastější chybou při montáži je opětovné použití šroubů k dotažení řemenice na čelo klikové hřídele. Existuje riziko, že znovu použitý šroub nepřenese odpovídající krouticí moment potřebný k správnému usazení součástek.

u výměny řemenice použijte nové šrouby

 • Problémy s převodovkou

Setrvačník, pružné desky nebo měniče točivého momentu se nacházejí na druhé straně klikové hřídele. Pokud tyto díly neodpovídají specifikacím, mohou způsobit nevyváženost klikové hřídele, kterou řemenice nemusí být schopna kompenzovat. Zeptejte se majitele, zda byly na převodovce v nedávné době provedeny nějaké opravy – je pravděpodobné, že byly použity nesprávné díly nebo byly nesprávně namontovány.

poškozená řemenice klikové hřídele

 • Špatný řemen

Příliš napnutý řemen může způsobit nejen namáhání součástí pomocného řemenového pohonu, ale také harmonického tlumiče v důsledku zvýšeného napětí. Přílišné napětí může způsobit nejen dodatečné zatížení, ale také dodat neúměrné množství tepelné energie řemenici klikové hřídele, což může iniciovat zahřátí elastomeru až k jeho roztavení.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!