Zelená dohoda, neboli co dál s automobilovým průmyslem?

10 februára 2020, 11:38

Koncem roku 2019 Evropské komise oznámila, že bude rázně realizovat jeden z nejambicióznějších projektů v historii Unie. Evropská zelená dohoda (Green Deal) stanoví mimořádně obtížné cíle pro mnoho různých odvětví. Jak na tom bude automobilový průmysl?

Budou potřeba velké náklady

Stojí za zmínku, že nezávislí výrobci dílů mají obrovský podíl na technickém pokroku a implementaci stále bezpečnějších a ekologičtějších řešení. Mnoho řešení používaných v automobilech a spojených s vývojem značek v automobilovém průmyslu jsou vynálezy vyvinutými nezávislými výrobci dílů. Stačí říci, že tyto společnosti investují až 10 % svého vlastního příjmu do výzkumu a vývoje.

Nedávno dohodnuté limity CO² pro automobily v Evropské unii jsou nejambicióznější na světě a jejich původci očekávají, že dosáhnou obrovského pokroku na cestě k CO² neutrální mobilitě. Je to však skvělý nápad pro politiky, ekology a veřejnost, která se čím dál více obává stavu klimatu. Pro automobilový průmysl to znamená, že je třeba vykonat gigantické kroky, bez níž není možné těchto cílů dosáhnout. Kromě toho se ukazuje, že brzy bude politika Evropské komise v oblasti klimatu ještě ambicióznější a proběhne ohlášená revize nařízení o emisních normách CO².

Dohoda Green Deal říká, že v roce 2021, tedy o dva roky dříve, než se původně plánovalo, Evropská komise přezkoumá normy pro emise CO². Samozřejmě to může být dobrá příležitost posoudit pokrok a posoudit, zda jsou průmysl a společnost na správné cestě, ale Komise by si měla dát pozor na jakoukoli debatu o zvýšení již tak přísných limitů, brzy poté, co byly stanoveny. Důraz by měl být kladen na umožnění transformace a dosažení cílů, které byly právě stanoveny, nikoli na tlačení cílů na nerealistickou úroveň. Vyhovět evropským požadavkům, znamená snížit výrobní náklady, vybudovat nezbytnou infrastrukturu nabíjení a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu.

Jemná rovnováha je v ohrožení

V automobilovém průmyslu existuje další potenciál dekarbonizace, který lze použít bez zpřísnění cílů současného nařízení o CO². Výrobci dílů a komponentů se trvale zasazují o usnadnění implementace nejúčinnějších řešení prostřednictvím flexibilních zásad pro ekologické inovace a podpory výzkumu a vývoje prostřednictvím cíleného financování.

V prosinci loňského roku oslavila Evropská asociace výrobců automobilových dílů (CLEPA) 60. výročí svého založení. Představuje 3.000 společností, které poskytují bezpečná, inteligentní a udržitelná řešení mobility. Oslava výročí se stala příležitostí představit nejnovější řešení vyvinutá výrobci automobilových dílů a také diskuse o budoucnosti automobilového průmyslu nebo obecněji – mobility a výzvy, které na nás čekají. Náš průmysl jistě, a bez zavedení ještě přísnějších právních předpisů, přispěje k dosažení klimatické neutrality v roce 2050.

Zpřísnění již tak přísných limitů může mít vážné důsledky. Klimatická politika musí být úzce spojena s ucelenou průmyslovou strategií, aby byla zajištěna stabilita tří pilířů – trojúhelníku udržitelného rozvoje – životní prostředí, hospodářství a sociální politika. Samozřejmě není pochyb o tom, že boj o klima je legitimním cílem, ale na druhé straně nesmí být dovoleno tuto rovnováhu narušit.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!