Menu

Zoznam článkov Tagy - bosch

Bezpečnostní a asistenční systémy Bosch

Společnost Bosch sází při vývoji budoucích bezpečnostních a asistenčních funkcí na propojení aktivních a pasivních bezpečnostních systémů, a na spolupráci s podvozkovými systémy, například s řízením. Bezpečnostní a asistenční systémy Bosch informují v kritických situacích řidiče a v maximální možné míře ho podporují. A při každodenních jízdách zvyšují komfort a jízdní dynamiku. Za účelem co […]

Navigace Bosch přispívají k ochraně životního prostředí

Jízda s nízkou spotřebou se stala cílem nového navigačního systému Bosch. Již dnes lze kromě rychlé nebo krátké trasy zvolit tzv. ekologickou trasu. Společnost Bosch dodává pro různé modelové řady značky Nissan navigační systém, který při výpočtu nejvhodnější trasy zohledňuje ekologické i ekonomické aspekty. V budoucnu bude navigační systém analyzovat navíc specifické profily daného vozidla […]

Bosch přináší flexibilnější, bezpečnější a levnější řešen&

Společnost Bosch vynalezla s nově vyvinutou doménovou řídicí jednotkou DCU (Domain Control Unit) způsob, jak v automobilech sloučit dosud samostatné řídicí jednotky a senzory. Centrální řídicí jednotka bude v budoucích vozidlech sdružovat software nových funkcí s jednotlivými hardwarovými komponenty a senzory.  „DCU působí proti trendu narůstající složitosti automobilové elektroniky, zvyšuje bezpečnost a navíc snižuje náklady,“ […]

Vstřikovací systémy Bosch pro alternativní paliva

Vedle benzinu a nafty získávají stále více na významu alternativní paliva. Mezi ně patří zemní plyn (CNG = Compressed Natural Gas; stlačený zemní plyn), benzin s vysokým podílem etanolu až čistý etanol (E100), jakož i bionafta syntetizovaná z rostlin. Bosch zavedl do sériové výroby různé systémy řízení motorů a komponenty vstřikovacích soustav pro tato ekologická […]

Alternátory s vyšší účinností „Efficiency Line“

Bosch rozšiřuje svůj výrobní program o nové alternátory s vysokou účinností. Modely řady „Efficiency Line“ (EL) jsou konstruovány především pro vozidla vybavená větším počtem bezpečnostních a komfortních funkcí s vyššími nároky na spotřebu elektrické energie. Dalším zdokonalením elektrické konstrukce a použitím nových diod zvýšili vývojáři účinnost až na 77 procent (podle VDA). Alternátor tak odebírá […]

Komponenty Bosch pro levná vozidla – Řízení motoru a vstřikovací technika

Na rostoucích trzích v asijském regionu stoupá poptávka po levných automobilech. Pro tato nejlevnější vozidla s cenovou úrovní pod 7000 eur nabízí Bosch komponenty a systémy jak v oblasti vznětových, tak i zážehových motorů. Výhodou těchto komponentů a systémů není pouze optimalizovaná úroveň nákladů pro segment levných vozidel, ale i záruka plnění budoucích emisních předpisů […]

Systémy common rail Bosch pro osobní vozy

Naftové vstřikovací systémy Bosch výrazně přispívají ke snižování spotřeby paliva a emisí CO2 moderních vznětových motorů. Vznětové motory se systémem přímého vstřikování common rail (CRS) spotřebují o plných 30 procent méně paliva než srovnatelné zážehové motory a mají o 25 procent nižší emise CO2. V souvislosti se vstupem emisní normy Euro 5 v platnost od […]

Řízení a komponenty převodovek od firmy Bosch

Vzhledem k rostoucím nárokům na komfort, snižování spotřeby paliva a emisí CO2 a stále přísnějším emisním předpisům urychluje Bosch vývoj elektronických řídicích jednotek pro převodovky. Společnost Bosch, největší systémový dodavatel automobilového průmyslu na světě, má ve svém portfoliu pro tento obor elektronické a hydraulické komponenty pro řízení stupňových samočinných převodovek, bezestupňových převodovek (CVT = Continuously […]

Bosch DI-Motronic – přímé vstřikování pro hospodárné a čisté zážehov&eac

Současná generace přímého vstřikování benzinu od společnosti Bosch se stává základem ještě hospodárnějších a čistějších zážehových motorů. Další snižování spotřeby paliva a emisí CO2 umožňuje vstřikovací soustava DI-Motronic díky zdokonalené přípravě směsi. Současně přispívá k poklesu emisí nespálených uhlovodíků (HC) a oxidů dusíku (NOx). Motory se vstřikováním DI-Motronic proto dokáží vyhovět i nejpřísnější emisní normě […]

Ultrazvukové senzory Bosch pro automobily – na cestě k plně automatickému parkování

Ultrazvukové senzory v automobilech usnadňují řidičům život. Avšak s technicky vyzrálými senzory překážek a parkovacími asistenty pro podélné parkování není inovační potenciál ultrazvukové techniky ještě zdaleka vyčerpán. „V následujících letech očekáváme v této oblasti celou řadu směrodatných inovací,“ říká Dr. Rainer Kallenbach, člen představenstva společnosti Bosch zodpovědný za oblast prodeje automobilové elektroniky. „Jsou to například […]